· صفحه اصلي
پایدارساز سیستم های قدرت Power system stabilizer (PSS)
پايدار ساز  سیستم های قدرت Power system stabilizer (PSS)
تعداد صفحات: 127 صفحه
فهرست
فصل اول:پايدار ساز  سیستم های قدرت
4.1اقدامات کنترلی و طراحی کنترل کننده ها:
4.2سیگنال های ورودی:
4.3کنترل و میزان ساز (هماهنگی ساز)
5.1     مدل ژنراتور
5.2 : مدل ژنراتور سرعت:
5.3 مدل های سیستم تحریک
5.4 . متعادل ساز سیستم قدرت:
5-5) معادله وضعیتی خطی :
5.6 سیستم تست :
فصل دوم: چرا از پايدار ساز سيستمهاي قدرت استفاده ميكنيم
مقدمه
پایدار ساز پایه سرعت
پایدار سازهای دو ورودی :
سیگنال سرعت :
تولید سیگنال قدرت الکتریکی :
سیگنال قدرت مکانیکی درایو شده :
پایدار کردن سیگنال و جبران فاز :
فیلتر شده
محدود کننده ولتاژ ترمینال :
مورد مطالعه شده :
فصل سوم: يك پايدار ساز سيستم قدرت انطباقي جديد
چكيده:
مقدمه:
2) مدل سيستم
2.1 بلوك دياگرام سيستم
2) يك بلوك دياگرام ساده شده:
3.3) مدل گسسته سيستم حلقه باز
3.4) تعيين پارامترهاي كنترلر
3.5) تخمين تابع انتقال 
 4) نتايج شبيه سازي:
4.1 پايداري كنترل فيدبك:
فصل چهارم: طراحی بهینه پایدارساز سیستم قدرت با استفاده از بهینه سازی چند هدفه تئوری بازی
تک ماشین متصل به شین بی نهایت
واحد تولیدی
الف) ژنراتور سنکرون
ب) توربین و گاورنر
ج) AVR و سیستم تحریک
ترانسفورماتور قدرت
بهینه سازی چند هدفه
روش تکاملی Strength Pareto
نتایج شبیه سازی
فصل پنجم: كنترل انطباقی ساده براي يك پايدار كننده سيستم قدرت
مقدمه
روشهاي مدار بسته كنترل انطباق
2- مدل رياضي ژنراتور سنگرون
1. 2 ژنراتور سنگرون بدون كنترل ولتاژ :
2. 2 ژنراتور سنگرون با مدار كنترل ولتاژ:
3. MRAC براي قريب به اكثريت تجهيزات حقيقي مثبت:
4. pss مبني بر كنترل انطباقي ساده :
5. نتايج شبيه سازي :
1. 5- پايدار ديناميكي
2. 1. 5 مورد چند ماشینه:
2. 5. پایداری گذرا
نتایج آزمایشی (تجربی):
نتیجه گیری:
Appendix
9.1ضرائب چند جمله ای مشخصه:
         بدون سیستم کنترل ولتاژ heffron-philips مدل
با سیستم کنترل ولتاژ   heffron-philips مدل
9.2- اطلاعات شبیه سازی مثال برای ماشین تکی:
9.2- اطلاعات شبیه سازی مثال برای مورد چند ماشینه:
فصل ششم: عكس العمل پيچشي بين sssc و pss در يك سيستم قدرت
كه بصورت سري جبران سازي شده است
 مقدمه:
معرفي سيستم براي تحليل مقدار ويژه:
2-1- سيستم تحريك:
2-2 مدل كامل سيستم ژنرانور با سيستم تحريك
2-3 مدل شبكه:
2-4 مدل تركيبي سيستم:
3- نتايج تحليل مقادير ويژه:
4- شبيه سازيهاي حوزه زمان:
5- سيستم تحريك با وجود pss و فيلتر پيچشي:
6- نتيجه
----------------------
قرارداد :

   نکته 1: سایت جامع مهندسی پزشکی و هسته علمی آن مخالف هر گونه استفاده غیر علمی از مقالات و پروژه های قرار داده شده در این قسمت است و مطالب فوق صرفاً جهت استفاده علمی در اختیار متقاضیان قرار داده می شود.

   نکته 2: مقالات فوق با رضایت کامل نویسنده مطلب قرار داده شده است و در اختیار سایت جامع مهندسی پزشکی می باشد.

   نکته 3 : استفاده نادرست از این مطالب تماماً متوجه متقاضی مقاله می باشد.

   نکته 4 : محتوای مطالب قرار داده شده به صورت فایل WORD در اختیار متقاضیان قرار داده می شود.

   نکته 5: جهت کسب اطلاعات بیشتر(هزینه مقالات و نحوه تهیه آنها) با ايميل زير مكاتبه نماييد:

info.dezmed@gmail.com

یا با این شماره تماس حاصل فرمایید :
09163464494
 
 

گزارش کارآموزی مخابرات (2)گزارش کارآموزی مخابرات (2)

تعداد صفحه : 60فهرست :
فصل اول : آشنايي کلي با مکان کارآموزي

-- شرح مختصرى ازمكان كارآموزى

-- معرفى واحد طراحى
-- تاريخچه اى درباره مخابرات
فصل دوم : نحوه شماره گيرى
-- نوع وتعداد شماره هافصل سوم : نحوه برقراري ارتباط ونوع ارتباط مراكزبا يكديگر
--  تعريفLink
--  مراكز ترانزيت
--  مركز pc
--  مراحل ارتباط از سويچ به خانهفصل چهارم  : معرفي اصطلاحات وبخشهاي موجود درمراكزتلفن
--  M.D.F
-- خرابي تلفن
-- سالن دستگاه آنالوگ
-- سالن دستگاه ديجيتال
-- روشهاي تبديل سيگنال آ نالوگ به ديجيتال
-- سالن P.C.M
-- BNDS
-- فيبرنوري
-- منابع تغذيه
-- ماژول
-- LTF
-- HOELER TONE
-- HOTLINE
-- PARKING
-- RING BACK TONE
-- Load sharing
-- duplication
 
فصل پنجم : معرفي سويچ وانواع آن
-- انواع سويچ هاى موجود


----------------------

 
چکیده :

مقدمه

بشر موجودى است اجتماعى كه از گذشته هاى دورنيازبه ارتباط با وى عجين شده است در قرن بيستم پس از اختراع تلفن نفوذ ارتباط
تلفنى بين افراد توسعه  و گسترش يا فت آگاهى داد ن و يارى  خواستن از ديگران ضرورت  وجودى را چنان به اثبات رساند كه كه اين
پديده تازه  رسيده ديرى نپاييد بر كليه جنبه هاى  زندگى انسان ها تسرى يافت  به گونه اى كه  در بسيارى از امور حياتى  نقش خود
را  به خوبى  ايفا   مى نمايد .


امروزه  كاربرد  مخابرات  در زمينه هاى  مختلف  اقتصاد ,  سياسى  , نظامى , فرهنگى و اجتماعى وايجاد تسهيلات لازم  در امر
مديريت  بر همگان آشكار است .

جاى ترديد نيست  كه  صنعت مخابرات  مى رود تا پيچيدگى  وظايف  و مسئوليت هاى مربوط به مديريت را به حداقل ممكن برساند وبه
سادگى , قابل  اثبات  است  كه هر فعاليتى  كه  براى  ساخت  ارگان هاى  جامعه وتحول زيربنايى ساختار آن , بدون توجه وافر به
توسعه يافت شبكه هاى ارتباطى بيهوده است .
تاريخچه اى درباره مخابرات

در ابتدا كه گراهام بل تلفن را اختراع كرد ارتباطات به صورت خطوط مستقيم  از  يك  مكان  به مكان ديگر  برقرار مى شد  . كه  با  بالا
رفتن متقاضيان  تلفن اين امر امكان پذير  نبود بنابراين  به اين  فكر افتادند كه يك مركز تلفن ساخته كه خطوط تلفن از خانه به مركز 
تلفن وصل  شود   و مركز تلفن وظيفه وصل خطوط را به عهده گيرد و به اين ترتيب  تلفن هاى  هندلينگ ساخته  شد اين  تلفن ها 
بدين صورت  كا رمىكردند  كه هنگامى دسته هندل را ميچرخانديم  به وسيله مولد درون تلفن يك نيروى الكتريكى توليد مى شد و
لامپى كه  در مركز وجود داشت روشن مى شد وشخصى  كه در مركز بود  متوجه مىشد كه ما  خواهان ارتباط  هستيم وپس
ازبرداشتن گوشى وسوال  ازماارتباط مارا به وسيله سيم با شخص مورد نظر برقرار مى كرد با توجه به بالا رفتن تقاضا ودرخواست مردم
براى  برقرارى ارتباط  وبا توجه به امكان پذير نبودن اين  سيستم  براى تعداد  خيلى زياد حتى با زياد كردن  نيروى انسانى  در مركز به
اين فكر افتادند كه دستگاهى درست كنند كه جاى انسان را دراين مجموعه بگيرد.
----------------------


قرارداد :

   نکته 1: سایت جامع مهندسی پزشکی و هسته علمی آن مخالف هر گونه استفاده غیر علمی از مقالات و پروژه های قرار داده شده در این قسمت است و مطالب فوق صرفاً جهت استفاده علمی در اختیار متقاضیان قرار داده می شود.

   نکته 2: مقالات فوق با رضایت کامل نویسنده مطلب قرار داده شده است و در اختیار سایت جامع مهندسی پزشکی می باشد.

   نکته 3 : استفاده نادرست از این مطالب تماماً متوجه متقاضی مقاله می باشد.

   نکته 4 : محتوای مطالب قرار داده شده به صورت فایل WORD در اختیار متقاضیان قرار داده می شود.

   نکته 5: جهت کسب اطلاعات بیشتر(هزینه مقالات و نحوه تهیه آنها) با ايميل زير مكاتبه نماييد:


info.dezmed@gmail.com

یا با این شماره تماس حاصل فرمایید :
09163464494
 
 

كاربرد كنترل دورها در صنعت پمپ
 
« كاربرد كنترل دورها در صنعت پمپ »
تعداد صفحات : 60 صفحه فهرست مطالب
  
 • مقدمه
 • مشخصه هاي سيستم ها ي پمپ و بار و طبقه بندي پمپ ها

 • مشخصه پمپ هاي روتوديناميك
 • تاثير سرعت متغير پمپ روي منحني عملكرد آن
 • پرفورمنس مكش پمپ ( NPSH )
 • نيازهاي عملياتي پمپ ها
 • پمپ هاي موازي
 • كنترل ON/OFF پمپ هاي موازي
 • كنترل فلو با روش شير كنترل
 • كنترل فلو با روش شير Bypass
 • كنترل فلو توسط درايوهاي دور متغير
 • كنترل دورهاي شركت وكن  (VACON)
 • مشخصات عمومي تكنيكي كنترل دور
 • مشخصات تكنيكي ورودي و خروجيهاي كنترل
 • مزيت جريان راه اندازي پمپ ها با استفاده از كنترل دور موتور
 • اثر روش ON/OFF روي لوله هاي شبكه آبرساني
 • محيطهاي برنامه نويسي و برنامه ريزي
 • كنترل دورهاي در صنعت آبرساني
 • راه حل هاي صنعت آب و فاضلاب
 • 1)تصفيه آبهاي زير زميني
 • 2)تصفيه آبهاي سطحي
 • 3) فيلتراسيون
 • 4) فيلتراسيون پيشرفته
 • 5) ذخيره و توزيع آب 
 • آبياري در مزارع (Irrigation)
 • برنامه هاي كاربردي پمپ
 • Basic PFC
 • روش مالتي مستر Multi Master
 • تشريح كنترل در روش مالتي مستر
 • روش Multi Follower
 • تشريح كنترل در روش Multi Follower
 • تشريح عمل كنترل در روش Advance Level Control
 • برنامه كاربردي پمپ هاي شناور( Submer Sible Pums)
 • برنامه كاربردي Beam Pump
 • برنامه محاسبه صرفه جوئي انرژي در روش كنترل فلو توسط كنترل دور----------------------
 چکیده :

در اين مقاله بصورت خلاصه به استفاده كاربردي كنترل دورها در صنعت پمپ اشاره شده است و از جنبه هاي
كاربردي و اقتصادي و زيست محيطي به اهميت آن اشاره شده است.از جهت زيست محيطي صرفه جوئي و
بهينه سازي به جهت كنترل دقيق پروسه ها و در نتيجه مصرف بهينه آب و مصرف بهينه انرژي الكتريكي با
استفاده از كنترل دور در كاربرد پمپ ها اشاره شده است و از جهت اقتصادي به جهت كاهش
مصرف انرژي
الكتريكي و صرفه جويي اقتصادي پس از گذشت زمان بازگشت سرمايه گذاري اوليه بحث گرديده است
همچنين برنامه هاي كاربردي جهت انواع پمپ ها و شرايط مورد نياز پيراموني آنها توسط كنترل دور بحث
گرديده است .

----------------------

قرارداد :

   نکته 1: سایت جامع مهندسی پزشکی و هسته علمی آن مخالف هر گونه استفاده غیر علمی از مقالات و پروژه های قرار داده شده در این قسمت است و مطالب فوق صرفاً جهت استفاده علمی در اختیار متقاضیان قرار داده می شود.

   نکته 2: مقالات فوق با رضایت کامل نویسنده مطلب قرار داده شده است و در اختیار سایت جامع مهندسی پزشکی می باشد.

   نکته 3 : استفاده نادرست از این مطالب تماماً متوجه متقاضی مقاله می باشد.

   نکته 4 : محتوای مطالب قرار داده شده به صورت فایل WORD در اختیار متقاضیان قرار داده می شود.

   نکته 5: جهت کسب اطلاعات بیشتر(هزینه مقالات و نحوه تهیه آنها) با ايميل زير مكاتبه نماييد:


info.dezmed@gmail.com

یا با این شماره تماس حاصل فرمایید :
09163464494
 
 

کاربرد و نقش کنترل دورها و سافت استارترها در صنعت

کاربرد و نقش کنترل دورها و سافت
استارترها در صنعت

تعداد صفحه : 155

فهرست مطالب
فصل اول:
بهينه سازي مصرف انرژي در الكتروموتورهاي صنعتي
عنوانصفحه
 
مقدمه1
1- مصرف انرژي در موتورهاي الكتريكي3
2-موانع در سياست گذاري انرژي5
3-انتخاب موتور مناسب5
3-1- تطابق موتور و بار5
3-2-موتورهاي با راندمان بالا8
4-اقدامات مورد نياز براي بهبود عملكرد سيستمهاي مرتبط با الكتروموتورها10
1-4 كيفيت توان Power Quality 10
4-2- تثبيت ولتاژ شبكه10
4-3- عدم تقارن فاز12
4-4- ضريب قدرت13
5- روشهاي عملي براي افزايش بازدهي موتور13
6- دستور العملهاي لازم براي بهبود عملكرد موتورهاي الكتريكي17
7- دسته بندي اقدامات لازم براي بهينه سازي مصرف انرژي19
8-تكنولوژي الكترونيك قدرت و درايوهاي AC20
9- كنترل كننده هاي دور موتور22
10- مزاياي استفاده از كنترل كننده هاي دور موتور26
11-مديريت بهينه سازي مصرف انرژي و نقش كنترل كننده هاي دور موتور 28
12- پمپها و فنها30
13- قوانين افينيتي در كاربردهاي پمپ و فن33
14- مثال از محاسبات صرفه جوئي انرژي در فن 
15- يك مطالعه موردي در ايران40
16- سيتمهاي تهويه مطبوع43
17-ماشين تزريق پلاستيك43
18- صرفه جوئي انرژي در تاسيسات آب و فاضلاب45
19- كمپروسورها45
20- نيروگاهها46
21- سيمان47
22- قابليتهاي كنترل كننده هاي دور موتور مدرن49
22-1- نرم افزار كاربردي كنترل پمپ و فن51
22-2- نرم افزار كاربردي كنترل سطح پيشرفته51
22-3-نرم افزار كنترلي Master Follower -51
23- مسائلي كه درايوهاي دور متغير بوجود مياورن.51
24-درايوهاي ولتاژ متوسط56
25-توصيه ها57
خلاصه فصل اول59
فصل دوم
« كاربرد كنترل دورها در صنعت پمپ »
مقدمه60
مشخصه هاي سيستم ها ي پمپ و بار و طبقه بندي پمپ ها62
مشخصه پمپ هاي روتوديناميك64
تاثير سرعت متغير پمپ روي منحني عملكرد آن65
پرفورمنس مكش پمپ ( NPSH ) 68
نيازهاي عملياتي پمپ ها 69
راندمان پمپ70
پمپ هاي موازي 73
كنترل ON/OFF پمپ هاي موازي 75
كنترل فلو با روش شير كنترل 76
كنترل فلو با روش شير Bypass77
كنترل فلو توسط درايوهاي دور متغير78
كنترل دورها82
الف) قابليت هاي سخت افزاري83
1)حفاظت كامل موتور شامل 83
2)حفاظت سيستم كنترل الكترونيكي84
مشخصات عمومي تكنيكي كنترل دور 84
4)مشخصات تكنيكي ورودي و خروجيهاي كنترل 86
مزيت جريان راه اندازي پمپ ها با استفاده از كنترل دور موتور 87
اثر روش ON/OFF روي لوله هاي شبكه آبرساني88
محيطهاي برنامه نويسي و برنامه ريزي شامل 89
كنترل دورهاي در صنعت آبرساني 90
آبياري در مزارع (Irrigation)93
برنامه هاي كاربردي پمپ 95
Basic PFC96
روش مالتي مستر Multi Master98
تشريح كنترل در روش مالتي مستر 99
روش Multi Follower101
تشريح كنترل در روش Multi Follower102
برنامه كاربردي پمپ هاي شناور106
برنامه كاربردي Beam Pump106
برنامه محاسبه صرفه جوئي انرژي در روش كنترل فلو توسط كنترل دور108
خلاصه فصل دوم112
فصل سوم
سافت استارترهای الکترونيکی جهت راه اندازی نرم موتورهای 3 فاز
مقدمه113
تأثير طراحي موتور در استارت114
طرحهاي موتور114
موتورهاي طرح A116
موتورهاي طرح B117
موتورهاي طرح C117
موتورهاي طرح 117
محاسبه گشتاور استارت اوليه120
گشتاور استارت123
گشتاور كار:124
گشتاور شتاب گيري:124
اهميت راه اندازی نرم موتور:125
استارت تك ضرب127
استارتر اتوترانسفورمر128
استارتر مقاومت اوليه131
استارتر ستاره مثلث133
سافت استارتر136
قابليتها و مزاياي استفاده از راه انداز نرم:140
سافت استارتر سري IMS2 ساخت شركت AUCOM143
رنجهاي جريان سري IMS2145
مدارات قدرت:146
عمل By Pass147
مدارات كاربردي سافت استارترهاي IMS2149
منابع154

----------------------

 چکیده :

...


----------------------

قرارداد :

   نکته 1: سایت جامع مهندسی پزشکی و هسته علمی آن مخالف هر گونه استفاده غیر علمی از مقالات و پروژه های قرار داده شده در این قسمت است و مطالب فوق صرفاً جهت استفاده علمی در اختیار متقاضیان قرار داده می شود.

   نکته 2: مقالات فوق با رضایت کامل نویسنده مطلب قرار داده شده است و در اختیار سایت جامع مهندسی پزشکی می باشد.

   نکته 3 : استفاده نادرست از این مطالب تماماً متوجه متقاضی مقاله می باشد.

   نکته 4 : محتوای مطالب قرار داده شده به صورت فایل WORD در اختیار متقاضیان قرار داده می شود.

   نکته 5: جهت کسب اطلاعات بیشتر(هزینه مقالات و نحوه تهیه آنها) با ايميل زير مكاتبه نماييد:


info.dezmed@gmail.com

یا با این شماره تماس حاصل فرمایید :
09163464494