· صفحه اصلي
تکنیکهایی برای طراحی فعل و انفعالی با استفاده از روش PDE
  ----------------------

تکنیکهایی برای طراحی فعل و انفعالی با استفاده از روش PDE

تعداد صفحات: 33

تکنیکهایی برای طراحی فعل و انفعالی با استفاده از روش PDE

طراحی فعل و انفعالی سطوح کاربردی با استفاده از شیوه معادلات دیفرانسیل جزئی (PDE) در نظر گرفته
شده است. روش PDE با طراحی سطح به عنوان یک مسئله ارزش کرانی سروکار دارد (تضمین می کند که
سطوح را می توان بوسیله مجموعه کوچکی از پارامترهای طرح تعریف کرد). به دلیل ماهیت بیضی مانند
عملگر PDE، شرایط مرزی در اطراف لبه های سطح اعمال می شود که شکل درونی سطح را تنظیم و کنترل
می کند. بعلاوه، سطوح بدست آمده در این روش یکنواخت و نسبتاً خوب هستند. PDE انتخاب شده راه حل
بسته و محدودی دارد بطوریکه اجازه دستکاری (تنظیم) فعل و انفعالی سطوح را به صورت real time به ما می
دهد. بنابراین ما تکنیکهای مؤثری را معرفی کرده و نشان می دهیم که چگونه می توان سطوح کاربردی
مفیدی را به صورت فعل و انفعالی و به صورت real time ایجاد کرد.


 
Techniques for Interactive Design Using the PDE Method

Interactive design of practical surfaces using the partial differential equation (PDE) method is
considered. The PDE method treats surface design as a boundary value problem (ensuring that
surfaces can be defined using a small set of design parameters). Owing to the elliptic nature of the
PDE operator, the boundary conditions imposed around the edges of the surface control the internal
shape of the surface. Moreover, surfaces obtained in this manner tend to be smooth and fair. The
PDE chosen has a closed form solution allowing the interactive manipulation of the surfaces in real
time. Thus we present efficient techniques by which we show how surfaces of practical significance
can be constructed interactively in real time.

 
قرارداد :

   نکته 1: سایت جامع مهندسی پزشکی و هسته علمی آن مخالف هر گونه استفاده غیر علمی از مقالات و پروژه های قرار داده شده در این قسمت است و مطالب فوق صرفاً جهت استفاده علمی در اختیار متقاضیان قرار داده می شود.

   نکته 2: مقالات فوق با رضایت کامل نویسنده مطلب قرار داده شده است و در اختیار سایت جامع مهندسی پزشکی می باشد.

   نکته 3 : استفاده نادرست از این مطالب تماماً متوجه متقاضی مقاله می باشد.

   نکته 4 : محتوای مطالب قرار داده شده به صورت فایل WORD در اختیار متقاضیان قرار داده می شود.

   نکته 5: جهت کسب اطلاعات بیشتر(هزینه مقالات و نحوه تهیه آنها) با ايميل زير مكاتبه نماييد:


info.dezmed@gmail.com

یا با این شماره تماس حاصل فرمایید :
09163464494

درمان موضعی سندروم پاشنه درد مزمن بوسیله شوک ویو تراپی
  ----------------------

قرارداد :

   نکته 1: سایت جامع مهندسی پزشکی و هسته علمی آن مخالف هر گونه استفاده غیر علمی از مقالات و پروژه های قرار داده شده در این قسمت است و مطالب فوق صرفاً جهت استفاده علمی در اختیار متقاضیان قرار داده می شود.

   نکته 2: مقالات فوق با رضایت کامل نویسنده مطلب قرار داده شده است و در اختیار سایت جامع مهندسی پزشکی می باشد.

   نکته 3 : استفاده نادرست از این مطالب تماماً متوجه متقاضی مقاله می باشد.

   نکته 4 : محتوای مطالب قرار داده شده به صورت فایل WORD در اختیار متقاضیان قرار داده می شود.

   نکته 5: جهت کسب اطلاعات بیشتر(هزینه مقالات و نحوه تهیه آنها) با ايميل زير مكاتبه نماييد:


info.dezmed@gmail.com

یا با این شماره تماس حاصل فرمایید :
09163464494
درمان موضعی سندروم پاشنه درد مزمن بوسیله شوک ویو تراپی

تعداد صفحات: 28

درمان موضعی سندروم پاشنه درد مزمن بوسیله شوک ویو تراپی :

آزمایشی آینده نگر،دابل- بلیند و  تصادفی شده که سودمندی یک دستگاه شوک ویو الکترومغناطیسی(
Electromagnetic Shock wave) جدید را ارزیابی می کند.

شواهدکهبیانگر تاثیر درمان موضعی توسط شوک ویو(Extracorporeal Shock Wave Therapy)جهتمعالجه
دردکف پایی پاشنهاست ، نتایج متضادی در بر دارد و رهنمودهای درمان بهینه ،همچنان بایستی مشخص
شوند.به منظور ارزیابیِ تاثیر و ایمنی شوک ویو تراپیموضعی در مقایسه با پلاسیبو(دوای مریض راضی کن و
تسکین دهنده) در درمان سندرم پاشنه درد مزمن توسط یک دستگاه الکترو مغناطیسی جدید ، ما  آزمایشی
بلند مدت ، دابل بلیند، تصادفی و با پلاسیبوی کنترل شده ، روی 40 شرکت کننده انجام دادیم که به طور
تصادفی به هر یک از دو  شوک ویو تراپی موضعی موثر و متمرکزشده(0.25mj/mm2) و هم شوک ویو
تراپیساختگی اختصاص داده شدند.هر دو گروه طی 3 دوره که در هر دوره 2000پالس شوک ویو به آنها وارد
می شد مورد آزمایش قرار گرفتند که فاصله بین هردوره  یک هفته بود. نتیجه ی اولیه ی حاکی از تغییر در
ترکیبی از درد های پاشنه ] درد صبحگاهی ، درد پاشنه طی انجام فعالیت های روزمره و دردی که بمجرد وارد
کردن فشاری توسط یک نیرو سنج کانونی(Focal Force meter ) ایجاد می شد[ بود ،به طوریکه توسط یک
نمودار VAS(Visual analog pain scale) در 12 هفته پس از اتمام معالجات ، در مقایسه با Baseline، کمی
شده بود. 

Extracorporeal Shock Wave Therapy for Chronic Painful Heel Syndrome:

A Prospective, Double Blind, Randomized Trial Assessing the Efficacy of a New Electromagnetic
Shock Wave Device

Published data describing the efficacy of extracorporeal shock wave therapy for the treatment of
plantar heel

pain provide conflicting results, and optimal treatment guidelines are yet to be determined. To assess
theefficacy and safety of extracorporeal shockwave therapy compared with placebo in the treatment
of chronic painful heel syndrome with a new electromagnetic device, we undertook a prospective,
double-blind, randomized, placebo-controlled trial conducted among 40 participants who were randomly allocated to either active, focused extracorporeal shockwave therapy (0.25 mJ/mm2) or
sham shockwave therapy. Both groups received 3 applications of 2000 shockwave impulses, each
session 1 week apart. The primary outcome was the change in composite heel pain (morning pain,

pain with activities of daily living, and pain upon application of pressure with a focal force meter) as
quantified using a visual analog pain scale at 12 weeks aftercompletion of the interventions
compared with baseline. Secondary endpoints included changes in morning pain, pain with activities
of daily living, and pain upon application of pressure with a focal force meter, as measured on a
visual analog pain scale, as well as the change in the Roles and Maudsley score, at 12 weeks after the
baseline measurement. Active extracorporeal shockwave therapy resulted in a 73.2% reduction in
composite heel pain, and this was a 32.7% greater reduction than that achieved with placebo. The
difference was not statistically significant (1-tailed Wilcoxon Mann-Whitney U test, P _.0302), but
reached clinical relevance (Mann-Whitney effect size _ 0.6737). In regard to the secondary outcomes,
active extracorporeal shockwave therapy displayed relative superiority in comparison with the sham
intervention. No relevant adverse events occurred in either intervention group. The results of the
present study support the use of electromagnetically generated extracorporeal shockwave therapy for
the treatment of refractory plantar heel pain.

 
مقایسه تکنیکهای زمان- فرکانس برای تحلیل پتانسیل برانگیختهsomatosensory نخاع
  ----------------------

مقایسه تکنیکهای زمان- فرکانس برای تحلیل پتانسیل برانگیختهsomatosensory
نخاع
تعداد صفحات: 21
مقایسه تکنیکهای زمان- فرکانس برای تحلیل پتانسیل برانگیختهsomatosensory نخاع
چکیده: تحلیل پتانسیل برانگیختهsomatosensory نخاع (SSEP) برای مانیتور کردن کل نخاع در خلال عمل
جراحی، مورد استفاده قرار گرفته اند.برای تشخیص تغییرات گیجگاهی (temporal) و بینایی(spectral) در
شکل موج های SSEP ، یک تحقیق برای کاربردتکنیک های تحلیل زمان – فرکانس (TFA) اجرا شد.سیگنالهای
SSEP از 30 بیمار scoliosis با استفاده از تکنیک های متفاوت ، تحلیل شد؛ تبدیل فوریه زمان کوتاه(short
time) (STFT) ، توزیع ویگنر ویل(wigner-ville) (WCD) ،توزیع chio-williams (CWD)، توزیع cone shaped(CSD)
و طیف نگاره قابل تطبیق(adaptive spectrogram)(ADS) . توزیع های زمان-فرکانس (TFD) کامپوتری با
استفاده از این روشها تعیین شده و با یکدیگر مقایسه شدند. EVD, ADS, CSD و CWD رزولوشن بهتری
نسبت به STFT نشان می دهند. با مقایسه عرض های پیک نرمالیزه شده، CSD تیزترین پهنای پیک (0.13±
0.1) را در بعد فرکانسی و یک پهنای پیک متوسط 0.70±0.12 را در بعد زمان نشان داد. هر دوی WVD و CWD
تداخل cross-term ایجاد کردند و توزیع TFA  را بهم زدند.اما این امر با CSD و ADS مشاهده نشد.به نظر می
رسد که CSD  گرایش توان پیک متوسط کمتری (10.3%±6.2%) نسبت به ADS (41.8%±19.6)  را نشان
می دهد.کاربرد الگوریتم CSD هم رزولوشن خوب و هم طیف نگاره دقیق را نشان داد. و بنابراین به عنوان
مناسبترین تکنیک TFA برای تحلیل سیگنال های SSEP توصیه شده است.
 
 Comparison of time-frequency distribution techniques for analysis of spinal
somatosensory evoked potential

Abstract--Spina/ somatosensory evoked potentia/ (SSEP) has been emp/oyed to monitor the integrity
of the spinal cord during surgery. To detect both temporal and spectral changes in SSEP waveforms,
an investigation of the application of timefrequency analysis (TFA) techniques was conducted. SSEP
signals from 30 scoliosis patients were analysed using different techniques; short time Fourier
transform (STFT), Wigner-Ville distribution (WVD), Choi-Williams distribution (CWD), coneshaped
distribution (CSD) and adaptive spectrogram (ADS). The time-frequency distributions (TFD)
computed using these methods were assessed and compared with each other. WVD, ADS, CSD and
CWD showed better resolution than STFT.


Comparing normalised peak widths, CSD showed the sharpest peak width (0.134- O. 1) in the
frequency dimension, and a mean peak width of 0.704-0.12 in the time dimension. Both WVD and
CWD produced cross-term interference, distorting the TFA distribution, but this was not seen with
CSD and ADS. CSD appeared to give a lower mean peak power bias (10.3%4- 6.2%) than ADS
(41.8%4- 19.6%). Application of the CSD algorithm showed both good resolution and accurate
spectrograms, and is therefore recommended as the most appropriate TFA technique for the analysis
of SSEP signals.


 
قرارداد :

   نکته 1: سایت جامع مهندسی پزشکی و هسته علمی آن مخالف هر گونه استفاده غیر علمی از مقالات و پروژه های قرار داده شده در این قسمت است و مطالب فوق صرفاً جهت استفاده علمی در اختیار متقاضیان قرار داده می شود.

   نکته 2: مقالات فوق با رضایت کامل نویسنده مطلب قرار داده شده است و در اختیار سایت جامع مهندسی پزشکی می باشد.

   نکته 3 : استفاده نادرست از این مطالب تماماً متوجه متقاضی مقاله می باشد.

   نکته 4 : محتوای مطالب قرار داده شده به صورت فایل WORD در اختیار متقاضیان قرار داده می شود.

   نکته 5: جهت کسب اطلاعات بیشتر(هزینه مقالات و نحوه تهیه آنها) با ايميل زير مكاتبه نماييد:


info.dezmed@gmail.com

یا با این شماره تماس حاصل فرمایید :
09163464494

پیس میکر
  ----------------------

پیس میکر

تعداد صفحات: 18

پیس میکر

 مقدمه
 


در ایالات متحده حدود 300،000 بیمار با پیس میکر دائمی وجود دارد.آنها بخش کوچک اما مهمی از جمعیت
جراحی را تشکیل می دهند.با این وجود ، بیشتر ما ، در دوره بای پس قلبی ریوی ، در معرض ضربان ساز
موقت قرار خواهیم گرفت. اگرچه تنوع پیس میکرهای موقتی محدود است ، اما در حال حاضر و از زمان ظهور
توانایی برنامه ریزی ، تعداد بسیار زیادی پیس میکر دائمی بوجود آمده است. 
I. Introduction


About 300,000 patients in the US have permanent pacemakers; they constitute a small but
significant portion of the surgical population. Most of us, however, will be exposed to temporary
pacing in the post-cardiopulmonary bypass period. Although the variety of temporary pacemakers is
limited, there are now a tremendous number of permanent pacemakers since the advent of
programmability.
 
قرارداد :

   نکته 1: سایت جامع مهندسی پزشکی و هسته علمی آن مخالف هر گونه استفاده غیر علمی از مقالات و پروژه های قرار داده شده در این قسمت است و مطالب فوق صرفاً جهت استفاده علمی در اختیار متقاضیان قرار داده می شود.

   نکته 2: مقالات فوق با رضایت کامل نویسنده مطلب قرار داده شده است و در اختیار سایت جامع مهندسی پزشکی می باشد.

   نکته 3 : استفاده نادرست از این مطالب تماماً متوجه متقاضی مقاله می باشد.

   نکته 4 : محتوای مطالب قرار داده شده به صورت فایل WORD در اختیار متقاضیان قرار داده می شود.

   نکته 5: جهت کسب اطلاعات بیشتر(هزینه مقالات و نحوه تهیه آنها) با ايميل زير مكاتبه نماييد:


info.dezmed@gmail.com

یا با این شماره تماس حاصل فرمایید :
09163464494

Pet scan
  ----------------------

Pet scan
تعداد صفحات: ---
Pet scan


پت تصویری از بدن را به وسیله آشکار کردن اشعه های ساطع شده از مواد رادیو اکتیو را فراهم می نماید.این
مواد به بدن تزریق می شوندو معمولا با یک اتم  رادیو اکتیو ترکیب شده   اند مانند کربن11/فلورین18 یا نیتروزن
13که عمرکوتاهی دارند و سریعا از بین میرونداین اتم های رادیو اکتیو از بمباران عناصر شیمیایی معمولی به
وسیله نوترن به وجود می آیند.این بمباران نوتروتی ایزوتوپ های رادیواکتیو ایجاد میکند.پت اسکن اشعه گاما را
در محلی که پوزیترون ساطع شده از مواد رادیواکتیو والکترون موجوددر بافت به هم برخورد میکنند آشکار می
سازد.

 
Positron Emission Tomography (PET)

PET produces images of the body by detecting the radiation emitted from radioactive substances.
These substances are injected into the body, and are usually tagged with a radioactive atom, such as
Carbon-11, Fluorine-18, Oxygen-15, or Nitrogen-13, that has a short decay time. These radioactive
atoms are formed by bombarding normal chemicals with neutrons to create short-lived radioactive
isotopes. PET detects the gamma rays given off at the site where a positron emitted from the
radioactive substance collides with an electron in the tissue

 
قرارداد :

   نکته 1: سایت جامع مهندسی پزشکی و هسته علمی آن مخالف هر گونه استفاده غیر علمی از مقالات و پروژه های قرار داده شده در این قسمت است و مطالب فوق صرفاً جهت استفاده علمی در اختیار متقاضیان قرار داده می شود.

   نکته 2: مقالات فوق با رضایت کامل نویسنده مطلب قرار داده شده است و در اختیار سایت جامع مهندسی پزشکی می باشد.

   نکته 3 : استفاده نادرست از این مطالب تماماً متوجه متقاضی مقاله می باشد.

   نکته 4 : محتوای مطالب قرار داده شده به صورت فایل WORD در اختیار متقاضیان قرار داده می شود.

   نکته 5: جهت کسب اطلاعات بیشتر(هزینه مقالات و نحوه تهیه آنها) با ايميل زير مكاتبه نماييد:


info.dezmed@gmail.com

یا با این شماره تماس حاصل فرمایید :
09163464494

پتانسیلهای برانگیخته Somatosensory ، پاسخهای طبیعی، شکل موجهای غیر طبیعی و کاربردهای کلینیکی در بیماریهای عصبی
  ----------------------

پتانسیلهای برانگیخته Somatosensory ، پاسخهای طبیعی، شکل موجهای غیر
طبیعی و کاربردهای کلینیکی در بیماریهای عصبی

تعداد صفحات: ...
پتانسیلهای برانگیخته Somatosensory ، پاسخهای طبیعی، شکل موجهای غیر طبیعی و
کاربردهای کلینیکی در بیماریهای عصبی
تاریخچه آزمایشهای SEP کلینیکی،50سال پیش توسط ثبت های George Dawson  ، روی بیماران مبتلا به

myoclonus ] مترجم: انقباض ناگهانی عضلات[، چیزی که امروز به عنوان پاسخ های کورتیکال قابل توجه
Somatosensory شناخته می شوند،شروع شد.بدلیل دامنه نسبتا بزرگ و فرکانس پایین سازگار با نرخ نمونه
برداری پایین تبدیل آننالوگ به دیجیتال، SEP های کورتیکال ابتدا روی بیماران و بعد افراد سالم مورد مطالعه قرار
گرفت. در دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد، پتانسیلهای spinal و پتانسیلهای سایکورتیکال  far field تشخیص
داده شدند. هرچند منشا و مکانیسم SEPهای far field در مقالات اخیر مورد بحث قرار گرفته است،اما
همبستگی بین شکل موجهای غیر طبیعی، محل های آسیب دیده و تشخیص های کلینیکی،همانطور که
امروزه ثابت شده است،می تواند مورد توجه قرار گیرد.
 
قرارداد :

   نکته 1: سایت جامع مهندسی پزشکی و هسته علمی آن مخالف هر گونه استفاده غیر علمی از مقالات و پروژه های قرار داده شده در این قسمت است و مطالب فوق صرفاً جهت استفاده علمی در اختیار متقاضیان قرار داده می شود.

   نکته 2: مقالات فوق با رضایت کامل نویسنده مطلب قرار داده شده است و در اختیار سایت جامع مهندسی پزشکی می باشد.

   نکته 3 : استفاده نادرست از این مطالب تماماً متوجه متقاضی مقاله می باشد.

   نکته 4 : محتوای مطالب قرار داده شده به صورت فایل WORD در اختیار متقاضیان قرار داده می شود.

   نکته 5: جهت کسب اطلاعات بیشتر(هزینه مقالات و نحوه تهیه آنها) با ايميل زير مكاتبه نماييد:


info.dezmed@gmail.com

یا با این شماره تماس حاصل فرمایید :
09163464494

مدل الکتریکی آنالوگ گردش خون کرونری در موارد ریواسکولاریزاسیون چندگانه
  ----------------------
مدل الکتریکی  آنالوگ گردش خون کرونری در موارد ریواسکولاریزاسیون چندگانه


تعداد صفحات: 35

مدل الکتریکی  آنالوگ گردش خون کرونری در موارد ریواسکولاریزاسیون چندگانه

خلاصه :

در این کار یک مدل الکتریکی آنالوگ از گردش خون کرونری برای بیمارانی با بیماری مسدود کننده دستخوش
ریوسکولاریزاسیون ( بازگرداندن تغذیه خونی با استفاده از پیوندعروق خونی ) پیشنهاد می کنیم.


در این وضعیت بالینی ، تعیین کردن گردش خون ثانوی در شریان مسدود شده از طریق اندازه گیریهای پیش از
عمل دشوار می باشد و کولاترال ها ( شاخه های جانبی ) می توانند موجب تنگ شدگی دوباره طولانی
مدتی در شریان ریوسکولاریزه شده شوند.که این امر مربوط به روند مکانیسم های رقابتی می باشد.

مدل پیشنهاد شده آنالیز بیومکانیکی اصلی از داده های همودینامیکی که بوسیله عمل جراحی بدست آورده
شده اند را جهت ارزیابی کمی فشارها و جریان های درون شریان های دچار تنگی مجرا شده ، شبکه
کولاترال و بافت های پیوندی بای پس بکار می بندد. میانگین مقادیر دوره گردش قلبی تحت آنالیز قرار گرفته
اند. در موارد 3 بیماری عروقی و انسداد مزمن شریان کرونری راست ، نتایج کمی ، تأثیرات محافظتی جریان
های کولاترال را در وضعیت های پاتولوژیکی تأیید می کنند ، ولی همچنین نشان میدهند که
ریوسکولاریزاسیون شریان دچار انسداد شده سمت راست ، در زمانیکه جریان های کولاترال در مقادیر پایینی
باقی مانده اند ، عمل کاملاً توجیه شده ای می باشد . حتی در حالتی که ناحیه سمت چپ ریوسکولاریزه
شده است .بدین ترتیب مدل یک ابزار محاسباتی را برای ارزیابی استراتژیهای درمانی برای هر بیمار فراهم
می نماید.

  Analog Electrical Model of the Coronary Circulation in Case of Multiple
Revascularizations

Abstract—In this work, we propose an analog electrical model of the coronary circulation for patients
with obstructive disease undergoing revascularization. In this clinical situation, the collateral
circulation to the occluded artery is difficult to ascertain via preoperative measurements and
welldeveloped collaterals might induce long-term restenosis of the revascularized artery due to flow
competition mechanisms. The proposed model allows an original biomechanical analysis of per-
operative hemodynamic data in order to assess quantitative evaluation of pressures and flows inside
the native stenosed arteries, the collateral network and the bypass grafts. Average cardiac cycle
values are analysed. In the case of 3-vessel disease and chronic occlusion of the right coronary
artery, the quantitative results confirm the protective effects of the collateral flows in the pathological
situation, but also show that the revascularization of the occluded right artery is fully justified since
the collateral flows remain low, even when the left territory is revascularized. The model thus
provides a computational tool to evaluate therapeutic strategies for each patient.

 
قرارداد :

   نکته 1: سایت جامع مهندسی پزشکی و هسته علمی آن مخالف هر گونه استفاده غیر علمی از مقالات و پروژه های قرار داده شده در این قسمت است و مطالب فوق صرفاً جهت استفاده علمی در اختیار متقاضیان قرار داده می شود.

   نکته 2: مقالات فوق با رضایت کامل نویسنده مطلب قرار داده شده است و در اختیار سایت جامع مهندسی پزشکی می باشد.

   نکته 3 : استفاده نادرست از این مطالب تماماً متوجه متقاضی مقاله می باشد.

   نکته 4 : محتوای مطالب قرار داده شده به صورت فایل WORD در اختیار متقاضیان قرار داده می شود.

   نکته 5: جهت کسب اطلاعات بیشتر(هزینه مقالات و نحوه تهیه آنها) با ايميل زير مكاتبه نماييد:


info.dezmed@gmail.com

یا با این شماره تماس حاصل فرمایید :
09163464494

افزایش سیگنال قابل تطبیق پتانسیل برانگیخته somatosensory برای کشف تراکم نخاع:یک مطالعه آزمایشی
  ----------------------

افزایش سیگنال قابل تطبیق پتانسیل برانگیخته somatosensory برای کشف تراکم
نخاع:یک مطالعه آزمایشی
تعداد صفحات: 28

افزایش سیگنال قابل تطبیق پتانسیل برانگیخته somatosensory برای کشف تراکم نخاع:یک
مطالعه آزمایشی

چکیده

هدف این مطالعه تشخیص تاثیر افزایش سیگنال قابل تطبیق(ASE) بعنوان یک روش برای نشان دادن تاثیر نخاع
intraoperative  (مترجم:پریودی در خلال عمل جراحی) بود. تکنیک ASE برای تعیین تغییرات در پتانسیل
برانگیخته somatosensory که از 18 موش با سطوح مختلف تراکم نخاع، استخراج شده بودند، استفاده شده
بود.معلوم شد که تکنیک ASE قادر است به طور موثری سیگنال های SEP را برای تعیین جراحت نخاع
،استخراج کند.علاوه بر این ، تکنیک میانگین مجموع (ensemble averaging) مرسوم (EA)نیازمند بیش از 500
آزمایش برای پردازش سیگنال مفیددر ثبت های SEP بسیار نویزی است.درحالیکه روش ASE فقط نیازمند50
آزمایش برای تهییه اطلاعات مشابه است.بدلیل تعیین SEP ی سریع و قابل اطمینان این روش ، روش ASE
برای مانیتورینگ نخاع در محیط کلینیکی ، ایده آل است.  Adaptive signal enhancement of somatosensory evoked potential for spinal cord
compression detection: an experimental study

Abstract


The objective of this studywas to assess the efficacy of adaptive signal enhancement (ASE) as a
means of indicating  intraoperative spinal cord impingement. ASE technique was used to determine
the changes in the somatosensory evoked potential (SEP) elicited from eighteen rats with varying
levels of spinal cord compression. ASE technique was found to be able to effectively extract SEP
signals for the detection of spinal cord injury. Furthermore, while the traditional ensemble averaging
(EA) technique requires more than 500 trials for meaningful signal processing in severe noisy SEP
recordings, the ASE method required only 50 trials to provide similar information. Because of its fast
and reliable SEP detection, the ASE method is ideal for spinal cord monitoring in the clinical setting.

 
قرارداد :

   نکته 1: سایت جامع مهندسی پزشکی و هسته علمی آن مخالف هر گونه استفاده غیر علمی از مقالات و پروژه های قرار داده شده در این قسمت است و مطالب فوق صرفاً جهت استفاده علمی در اختیار متقاضیان قرار داده می شود.

   نکته 2: مقالات فوق با رضایت کامل نویسنده مطلب قرار داده شده است و در اختیار سایت جامع مهندسی پزشکی می باشد.

   نکته 3 : استفاده نادرست از این مطالب تماماً متوجه متقاضی مقاله می باشد.

   نکته 4 : محتوای مطالب قرار داده شده به صورت فایل WORD در اختیار متقاضیان قرار داده می شود.

   نکته 5: جهت کسب اطلاعات بیشتر(هزینه مقالات و نحوه تهیه آنها) با ايميل زير مكاتبه نماييد:


info.dezmed@gmail.com

یا با این شماره تماس حاصل فرمایید :
09163464494

شکل سه بعدی
  ----------------------
شکل سه بعدی


تعداد صفحات: 9

شکل سه بعدی

مبانی

طرح نور ساختاریافته یک تکنولوژی اثبات شده برای اندازه‌گیری‌های اشکال سه بعدی بدون تماس است.
نیازهای عمده‌ای از جانب پزشکی، امنیت، و بینایی ماشین وجود دارد که متقاضی یک پویشگر (اسکنر) سه
بعدی قابل تحرک، قدرتمند، و سریع هستند. عملکرد قابل اطمینان و کنترل‌شده به کمک دست یکی از
چالش‌های موجود در این زمینه می‌باشد.

ردیابی سه بعدی همزمان تمام نقاط جسم در زمینه‌ی تحت بینایی دوربین، از طریق تصویرکردن الگوهای
ساختاریافته و ساخت جفت نقاط برجسته به ترتیب در دوربین و پروژکتور به دست می‌آید. تصویر کردن تنها یک
الگوی ثابت ممکن است در برخی موقعیت‌های خاص کارآ باشد اما برای استفاده عمومی، کافی نیست.
راه‌های رایج بر مبنای ارزش‌گذاری تصویرهای چند دوربین که از الگوهای ساختاریافته متفاوتی گرفته شده‌اند،
کار می‌کنند. بصورت نوعی حداقل 6 تا 10 الگو برای یک اندازه‌گیری سه بعدی استفاده می‌شود و تا حد 50
الگو برای دقت و رزولوشن پیشرفته، سودمند است. به بیان دیگر: تصویر سه بعدی یک صحنه نیازمند یک توالی
از تصاویر نور ساختاریافته و ضبط همزمان توسط دوربین در یک بازه‌ی زمانی کوتاه است. نسل پروفیل‌های
حساس به نور جامع با کیفیت بالا تقاضای دیگری است که سرعت بالا بدون کاهش رزولوشن را امکان‌پذیر
می‌کند.
  3D Shape

Basics

Structured light projection is a proven technology for the non-contacting measurement of three
dimensional shape. There are requests from medicine, security, and machine vision calling for 3D
shape scanners that are mobile, robust, and fast. Reliable hand-held operation is one of the most
challenging desires in this field.

The simultaneous 3D detection of all object points in the camera field of view is achieved by
projecting structured patterns and creating stereoscopic pairs of points in camera and projector,
respectively. The projection of only one static pattern may work in selected cases but is not at all
sufficient for general use. Common approaches rely on the evaluation of multiple camera pictures
taken with different projected patterns. Typically 6 to 10 patterns are used for one 3D measurement
at minimum and up to 50 patterns are beneficial for improved accuracy and resolution. In other
words: the 3D snapshot of a scene requires a sequence of structured light projections and
synchronized camera records in a very short period of time. The generation of well defined precise
light intensity profiles is another request that enables high speed without compromising resolution.

 
قرارداد :

   نکته 1: سایت جامع مهندسی پزشکی و هسته علمی آن مخالف هر گونه استفاده غیر علمی از مقالات و پروژه های قرار داده شده در این قسمت است و مطالب فوق صرفاً جهت استفاده علمی در اختیار متقاضیان قرار داده می شود.

   نکته 2: مقالات فوق با رضایت کامل نویسنده مطلب قرار داده شده است و در اختیار سایت جامع مهندسی پزشکی می باشد.

   نکته 3 : استفاده نادرست از این مطالب تماماً متوجه متقاضی مقاله می باشد.

   نکته 4 : محتوای مطالب قرار داده شده به صورت فایل WORD در اختیار متقاضیان قرار داده می شود.

   نکته 5: جهت کسب اطلاعات بیشتر(هزینه مقالات و نحوه تهیه آنها) با ايميل زير مكاتبه نماييد:


info.dezmed@gmail.com

یا با این شماره تماس حاصل فرمایید :
09163464494

کد مرز نوار برای مسافت یابی اشیا متحرک با استفاده از اسکن نور ساختاریافته همزمان(زمان واقعي)
  ----------------------
کد مرز نوار برای مسافت یابی اشیا متحرک با استفاده از اسکن نور ساختاریافته همزمان
(زمان واقعي)

تعداد صفحات: 31
کد مرز نوار برای مسافت یابی اشیا متحرک با استفاده از اسکن نور ساختاریافته همزمان(زمان
واقعي)

چكيده:

در این مقاله شیوه ای جدید برای اسکن مسافت با نور ساختار یافته زمان حقیقی معرفی خواهد شد.

ابتدا به تحلیل پیش فرضهای اساسی به کار گرفته شده در روشهای موجود نورهای ساختار یافته خواهیم
پرداخت و پس از ان الگوهای روشنایی جدیدی را بر مبنای کد کردن مرزهای بین نوارهای روشن شده
استخراج میکنیم..

این کدهای مرز نوارهای اندازه گیری فاصله تا اشیا متحرک را امکان پذیر میسازند.

تنها با در نظر گرفتن فرضهای نسبتا کمی در مورد پیوستگی صحنه و شرایط مربوط به بازتابش.

ساختاری توصیف خواهد شد که این کدهای جدید را با الگوریتمهای زمان حقیقی برای بررسی مرزهای نواری
و محاسبه عمق همراه کرده است.

سیستم ما از یک دوربین ویدیویی استاندارد و یک پروژکتور DLP بهره برده و تصاویر فشرده ی فاصله در فرکانس
60HZ با دقت 100m در یک فضای کاری 10cm به دست میدهد.

به عنوان یک کاربرد نحوه ی تولید مدلهای کاملی از یک شی صلب نشان داده خواهد شد:اشیا با دست در
مقابل اسکنر چرخانده میشوند،حال انکه تصاویر فاصله به طور خودکار در کنار هم قرار میگیرند. 
Stripe Boundary Codes for Real-Time Structured-Light Range Scanning of Moving
Objects

Abstract

We present a novel approach to real-time structured light range scanning. After an analysis of the
underlying

assumptions of existing structured light techniques, we derive a new set of illumination patterns
based on coding the boundaries between projected stripes. These stripe boundary codes allow range
scanning of moving objects, with only modest assumptions about scene continuity and reflectance.
We describe an implementation that integrates these new codes with real-time algorithms for
tracking stripe boundaries and determining depths. Our system uses a standard video camera and
DLP projector, and produces dense range images at 60 Hz with 100 _m accuracy over a 10 cm
working volume. As an application, we demonstrate the creation of complete models of rigid
objects: the objects are rotated in front of the scanner by hand, and successive range images are
automatically aligned.


 
قرارداد :

   نکته 1: سایت جامع مهندسی پزشکی و هسته علمی آن مخالف هر گونه استفاده غیر علمی از مقالات و پروژه های قرار داده شده در این قسمت است و مطالب فوق صرفاً جهت استفاده علمی در اختیار متقاضیان قرار داده می شود.

   نکته 2: مقالات فوق با رضایت کامل نویسنده مطلب قرار داده شده است و در اختیار سایت جامع مهندسی پزشکی می باشد.

   نکته 3 : استفاده نادرست از این مطالب تماماً متوجه متقاضی مقاله می باشد.

   نکته 4 : محتوای مطالب قرار داده شده به صورت فایل WORD در اختیار متقاضیان قرار داده می شود.

   نکته 5: جهت کسب اطلاعات بیشتر(هزینه مقالات و نحوه تهیه آنها) با ايميل زير مكاتبه نماييد:


info.dezmed@gmail.com

یا با این شماره تماس حاصل فرمایید :
09163464494

برو به صفحه  1 [2] 3 4 5 6