· صفحه اصلي
تغییرات در ویژگیهای نرون حرکتی و ورودیهای سیناپسی مربوط به گام برداشتن بعد از برش عرضی نخاع در موش ها
  ----------------------
«تغییرات در ویژگیهای نرون حرکتی و ورودیهای سیناپسی مربوط به گام برداشتن بعد از
برش عرضی نخاع در موش ها»

تعداد صفحات: 45
«تغییرات در ویژگیهای نرون حرکتی و ورودیهای سیناپسی مربوط به گام برداشتن بعد از برش
عرضی نخاع در رتها»

اگرچه ترمیم صدمات نخاعی به طور کلی ناچیز است، با این حال دلایل نشان می‌دهند که تمرین گام برداشتن
می‌تواند عملکرد گام برداشتن را بهبود بخشد، بویژه بعد از آسیب نخاعی نوزادی. مکان و نوع تغییرات در زیر
لایه‌های عصبی که تحت بهبود حرکتی قرار دارند بخوبی شناخته شده نیستند. ما حرکت شناسی عملکرد
گام برداشتن و پارامترهای الکتروفیزیولوژیکی سلولی و سیناپسی را در نرونهای حرکتی عضله بازکننده قوزک
پا در حالت عادی و در حالت ورزش با تردمیل (چرخ گردان) بر روی رتها آزمایش و بررسی کردیم، همه یک برش
عرض نخاعی کامل را بعنوان نوزادان دریافت می‌کنند. برای مقایسه، آزمایشات الکتروفیزیولوژیکی شامل
حیوانات آسیب‌دیده بزرگسال جوان می‌شد، که واکنش بمراتب کمتری به ورزش دارند. بازیافت حرکت گام
برداشتن بر روی چرخ گردان به تغییرات قابل توجهی در ویژگیهای سلولی نرونهای حرکتی و ورودی سیناپسی
آنها از ماده سفید نخاعی (بند ناف شکمی همان سمت بدن(VLF) ) و عصبهای آوران دوکی شکل عضله
وابسته بود. همبستگی قوی و محکمی بین اثر تمرین گام برداشتن و دامنه پتانسیل عمل بعد از
هایپرپلاریزاسیون و همچنین ورودیهای سیناپسی به نرونهای حرکتی (از عصب محیطی و VLF) یافت شد..
 Changes in Motoneuron Properties and Synaptic Inputs Related to Step Training after
Spinal Cord Transection in Rats
Although recovery from spinal cord injury is generally meager, evidence suggests that step training
can improve stepping performance, particularly after neonatal spinal injury. The location and nature
of the changes in neural substrates underlying the behavioral improvements are not well understood.
We examined the kinematics of stepping performance and cellular and synaptic electrophysiological
parameters in ankle extensor motoneurons in nontrained and treadmill-trained rats, all receiving a
complete spinal transection as neonates. For comparison, electrophysiological experiments included
animals injured as young adults, which are far less responsive to training. Recovery of treadmill
stepping was associated with significant changes in the cellular properties of motoneurons and their
synaptic input from spinal white matter [ipsilateral ventrolateral funiculus (VLF)] and muscle spindle
afferents.Astrong correlation was found between the effectiveness of step training and the amplitude
of both the action potential after hyperpolarization and synaptic inputs to motoneurons (from
peripheral nerve and VLF). These changes were absent if step training was unsuccessful, but other
spinal projections, apparently inhibitory to step training, became evident. Greater plasticity of axonal
projections after neonatal than after adult injury was suggested by anatomical demonstration of
denser VLF projections to hindlimb motoneurons after neonatal injury. This finding confirmed
electrophysiological measurements and provides a possible mechanism underlying the greater
training susceptibility of animals injured as neonates. Thus, we have demonstrated an “age-at-
injury”-related difference that may influence training effectiveness, that successful treadmill step
training can alter electrophysiological parameters in the transected spinal cord, and that activation of
different pathways may prevent functional improvement.
 
قرارداد :

   نکته 1: سایت جامع مهندسی پزشکی و هسته علمی آن مخالف هر گونه استفاده غیر علمی از مقالات و پروژه های قرار داده شده در این قسمت است و مطالب فوق صرفاً جهت استفاده علمی در اختیار متقاضیان قرار داده می شود.

   نکته 2: مقالات فوق با رضایت کامل نویسنده مطلب قرار داده شده است و در اختیار سایت جامع مهندسی پزشکی می باشد.

   نکته 3 : استفاده نادرست از این مطالب تماماً متوجه متقاضی مقاله می باشد.

   نکته 4 : محتوای مطالب قرار داده شده به صورت فایل WORD در اختیار متقاضیان قرار داده می شود.

   نکته 5: جهت کسب اطلاعات بیشتر(هزینه مقالات و نحوه تهیه آنها) با ايميل زير مكاتبه نماييد:


info.dezmed@gmail.com

یا با این شماره تماس حاصل فرمایید :
09163464494

گسترش 2 سیستم متحرک توانبخشی راه رفتن
  ----------------------
گسترش 2 سیستم متحرک توانبخشی راه رفتن


تعداد صفحات: 32
گسترش 2 سیستم متحرک توانبخشی راه رفتن

 چکیده:

میانگین طول عمر انسانها در حال افزایش است، در نتیجه تقاضا برای وسایلی که افراد ناتوان و مسن را در راه
رفتن کمک میکنند، افزایش یافته است. بهبود سطح زندگی جمعیت افراد مسن و ناتوان را افزایش داده است.
در بین تمامی فعالیت های روزانه، راه رفتن بنیادی ترین فعالیتی است که به انسان اجازه استفاده از زندگی
خود را می دهد. تلاشهای قبلی برای کمک به افرادی که قسمتی از توانایی حرکتی خود را از دست داده اند
برای راه رفتن بدون کمک، به گسترش دستگاه های توانبخشی راه رفتن انجامیده است. بی حرکتی تغییرات
عمیقی را در ماهیچه ها و توده های استخوانی مخصوصا در قسمت پایین بدن به وجود می آورد. به همین
دلیل دوباره راه رفتن برای بیماران بسیار سخت می باشد.
The Development of Two Mobile Gait Rehabilitation Systems
Abstract—The ability to walk without the help of a caretaker enhances the quality of life for those
who are bed-ridden or confined to a wheelchair. At present, most of the available gait rehabilitation
robot systems have been designed to support the body weight externally. For gait training to be
effective, a mobile body weight support (BWS) mechanism is needed. In mobile gait training robot
systems, functions such as patient path following and constant BWS are important issues, particularly
in dynamic environments. In the present study, two types of robotic systems were developed for gait
rehabilitation. The first is known as the mobile manipulator type and the second the mobile vehicle
type. The differences between the two systems in design and control are discussed. A control
algorithm based on a neural network was used to compensate for dynamic interactions, unmodeled
dynamics, and disturbances by the user on the system. Both electrical and pneumatic BWS
mechanisms were built and compared. The proposed BWS systems were tested experimentally for
their effectiveness in gait rehabilitation while maximizing the therapeutic outcome.
 
قرارداد :

   نکته 1: سایت جامع مهندسی پزشکی و هسته علمی آن مخالف هر گونه استفاده غیر علمی از مقالات و پروژه های قرار داده شده در این قسمت است و مطالب فوق صرفاً جهت استفاده علمی در اختیار متقاضیان قرار داده می شود.

   نکته 2: مقالات فوق با رضایت کامل نویسنده مطلب قرار داده شده است و در اختیار سایت جامع مهندسی پزشکی می باشد.

   نکته 3 : استفاده نادرست از این مطالب تماماً متوجه متقاضی مقاله می باشد.

   نکته 4 : محتوای مطالب قرار داده شده به صورت فایل WORD در اختیار متقاضیان قرار داده می شود.

   نکته 5: جهت کسب اطلاعات بیشتر(هزینه مقالات و نحوه تهیه آنها) با ايميل زير مكاتبه نماييد:


info.dezmed@gmail.com

یا با این شماره تماس حاصل فرمایید :
09163464494

Rheobase
  ----------------------
Rheobase


تعداد صفحات: 11

Rheobase

Rheobase عصبی که کوچکترین دامنه یک جریان مستمر طولانی است و سبب افروخته شدن عصب می‌شود،
«آستانه جریان» نرون را اندازه گیری می‌کند. جمع کننده‌ها دارای یک Rheobase مشخص و واضح هستند، در
حالیکه ممکن است تشدید کننده‌ها این چنین نباشند. برای دیدن این موضوع، یک نرون جمع کننده را در شکل
7.28a که در حال دریافت یک مرحله جریان (current step)، که بطور لحظه‌ای تصویر فازی آن تغییر می‌کند،
بررسی کنید. در عمل، جریان بطور متعادل از محل قدیمی طبق I = 0 (مربع سفید در شکل) به محل جدید
(دایره سیاه) جابجا می‌شود. افروخته شدن یا نشدن نرون بستگی به محل تعادل قبلی وابسته به حالت پایدار
و چندگانه نسبت saddle است، که نقش آستانه جدید را بازی می‌کند.

.Rheobase

The neuronal rheobase, that is, the minimal amplitude of a current of infinite duration that makes
the neuron fire, measures the “current threshold” of the neuron. Integrators have a well-defined
rheobase, while resonators may not. To see this, consider an integrator neuron in Fig.7.28a
receiving a current step that instantly changes its phase portrait. In particular, the current moves the
equilibrium from the old location corresponding to I = 0 (white square in the figure) to a new
location (black circle).

 
قرارداد :

   نکته 1: سایت جامع مهندسی پزشکی و هسته علمی آن مخالف هر گونه استفاده غیر علمی از مقالات و پروژه های قرار داده شده در این قسمت است و مطالب فوق صرفاً جهت استفاده علمی در اختیار متقاضیان قرار داده می شود.

   نکته 2: مقالات فوق با رضایت کامل نویسنده مطلب قرار داده شده است و در اختیار سایت جامع مهندسی پزشکی می باشد.

   نکته 3 : استفاده نادرست از این مطالب تماماً متوجه متقاضی مقاله می باشد.

   نکته 4 : محتوای مطالب قرار داده شده به صورت فایل WORD در اختیار متقاضیان قرار داده می شود.

   نکته 5: جهت کسب اطلاعات بیشتر(هزینه مقالات و نحوه تهیه آنها) با ايميل زير مكاتبه نماييد:


info.dezmed@gmail.com

یا با این شماره تماس حاصل فرمایید :
09163464494

پلي يورتانهاي زيست تخريب پذير به عنوان ايمپلنت
  ----------------------
پلي يورتانهاي زيست تخريب پذير به عنوان ايمپلنت

تعداد صفحات: 23
پلي يورتانهاي زيست تخريب پذير به عنوان ايمپلنت

سطوح فيلم هاي با قالب همانند (تصوير9 )(A,D) به طور معنا داري هموار ترند.در بزرگنمايي هاي بالا تر روزنه
هاي کوچکي ديده مي شوند.درجه ناهمواري سطوح با افزايش زمان تجزيه در محيط لوله ي آزمايش به بيش از
48هفته، افزايش پيدا مي کند(تصوير 9(B,E) ( . در پايان آزمايش در طول 76  هفته درجه ي ناهمواري سطوح
به طور مي نيمم تغيير پيدا کرد (تص.9(C)( با اينحال،در اين زمان فيلم ها شکاف پيدا کرده و يا با وسعت زيادي
تکه تکه شده بودند(تصوير9(F)).اين مشاهده با داده ها ي درجات  ناهمواري تصوير،که از طريق سنجش مقاطع
عرضي به دست آورده شده،سازگار است. مقادير اندازه گيري شده ي Ra,Rt از 0.19الي 0.82 و 7.35الي
14.72μm    براي فيلمهاي با قالب همانند تا 0.46 الي 1.18 و7.4الي 23.7 m μ براي فيلمهاي 48 هفته اي ،
افزايش پيدا کرد.


قرارداد :

   نکته 1: سایت جامع مهندسی پزشکی و هسته علمی آن مخالف هر گونه استفاده غیر علمی از مقالات و پروژه های قرار داده شده در این قسمت است و مطالب فوق صرفاً جهت استفاده علمی در اختیار متقاضیان قرار داده می شود.

   نکته 2: مقالات فوق با رضایت کامل نویسنده مطلب قرار داده شده است و در اختیار سایت جامع مهندسی پزشکی می باشد.

   نکته 3 : استفاده نادرست از این مطالب تماماً متوجه متقاضی مقاله می باشد.

   نکته 4 : محتوای مطالب قرار داده شده به صورت فایل WORD در اختیار متقاضیان قرار داده می شود.

   نکته 5: جهت کسب اطلاعات بیشتر(هزینه مقالات و نحوه تهیه آنها) با ايميل زير مكاتبه نماييد:


info.dezmed@gmail.com

یا با این شماره تماس حاصل فرمایید :
09163464494

مفاهیم فیزیک در مکانیک و مکانیک سیالات
  ----------------------
مفاهیم فیزیک در مکانیک و مکانیک سیالات

تعداد صفحات: 25
مفاهیم فیزیک در مکانیک و مکانیک سیالات

مقدمه

فیزیک مطالعه طبیعت و قوانین آن می باشد. طبیعت بر اساس قوانین حاکم می باشد و با توضیح قوانین ،
علم فیزیک گسترش پیدا می کند. فیزیک اشیاء مربوط به قوانین اساسی است که قابل انطباق با همه
اجسام زنده و غیر زنده باشد. بنابراین درک درستی از فیزیک کمک می کند تا ما  به مطالع دقیق این قوانین در
علوم پزشکی و زیستی دست پیدا کنیم. هیچ کس توانایی به چارچوب در آوردن قوانین فیزیکی را ندارد. این
قوانین در طبیعت  با مشاهده رویداد های طبیعی وضع شده اند. افتادن یک سیب از درخت به نیوتن ایده قانون
گرانش را داد. ریاضیات به ما ، مفهوم استقراء و استدلال و استنتاج را داده است.  هنگامی که یک فرد با
مشاهدات و آزمایشات خود نتیجه گیری می کند ، به این حالت استدلال قیاسی گفته می شود. استدلال
استقرایی یا قیاسی به عبارت دیگر ، درآمد حاصل از مفروضات است و نه از مشاهدات.  این معمولا از طریق
استدلال قیاسی است که نتیجه ریاضی کشف می شوند در حالی که آنها توسط استدلال استقرایی یا
قیاسی اثبات شده اند.
Concepts of physics, mechanics and fluid mechanics
INTRODUCTION

Physics is the study of nature and law. Nature governs with laws and to explain the laws, the science
of physics is developed. Physics is concerned with the basic rules which are applicable to all objects
whether innert or living. Therefore understanding of physics helps us to apply these laws in the
study of bio and medical sciences. No one has been given authority to frame the laws of physics.
These laws were discovered while observing the events happening in nature. A falling apple from a
tree gave Newton an idea of law of gravitation. Mathematics has given us a concept of induction and
deduction reasoning. When a person makes observations or experiments and on their basis, reaches
a conclusion, then it is said to be inductive reasoning. Deductive reasoning on other hand, proceeds
from assumptions rather than observations. It is usually by inductive reasoning that mathematical
results are discovered while they are proved by deductive reasoning.

 
قرارداد :

   نکته 1: سایت جامع مهندسی پزشکی و هسته علمی آن مخالف هر گونه استفاده غیر علمی از مقالات و پروژه های قرار داده شده در این قسمت است و مطالب فوق صرفاً جهت استفاده علمی در اختیار متقاضیان قرار داده می شود.

   نکته 2: مقالات فوق با رضایت کامل نویسنده مطلب قرار داده شده است و در اختیار سایت جامع مهندسی پزشکی می باشد.

   نکته 3 : استفاده نادرست از این مطالب تماماً متوجه متقاضی مقاله می باشد.

   نکته 4 : محتوای مطالب قرار داده شده به صورت فایل WORD در اختیار متقاضیان قرار داده می شود.

   نکته 5: جهت کسب اطلاعات بیشتر(هزینه مقالات و نحوه تهیه آنها) با ايميل زير مكاتبه نماييد:


info.dezmed@gmail.com

یا با این شماره تماس حاصل فرمایید :
09163464494

ساختار پولیورتان های متخلخل زیست تخریب پذیر و بیواکتیو برای مهندسی بافت
  ----------------------
ساختار پولیورتان های متخلخل زیست تخریب پذیر و بیواکتیو برای مهندسی بافت

تعداد صفحات: 15
ساختار پولیورتان های (پلیمرهایی که به شکل های مختلف در صنعت استفاده می شوند)
متخلخل زیست تخریب پذیر و بیواکتیو (تاثیری که روی ارگانیزم های زنده می گذارد) برای مهندسی
بافت
خلاصه

پولیورتان (polyurethane)های متخلخل زیست تخریب پذیر خصوصیاتی دارند که در خدمات مختلف ، مثل نرخ
تخریب کنترل شده ، محصولات تخریبی غیر سمی به کار می روند. با این حال ، پولیورتان ها فاقد گروه های
بیواکتیو می باشند ، که در کاربردهای آنها محدودیت هایی را ایجاد می کنند. در این مقاله به روش های
متداول اصلاحی اشاره می کنیم ، مثل عامل دار کردن سطح و اصلاح مخلوط. و در آخر ، مروری خواهیم
داشت بر اصلاح توده اي که روش جدیدی در بالا بردن بیواکتیویته پولیورتان ها .
Magnetic Resonance Imaging, Functional

Biodegradable and bioactive porous polyurethanes scaffolds for bone tissue
engineering
ABSTRACT
Biodegradable porous polyurethanes scaffold have themselves opportunities in service, including
controlled degradation rate, no-toxic degradation products. However, polyurethanes are lack of
bioactive groups, which limits their application. This review gives the common modification
methods, surface functionalization and blending modification. In finally, the review puts forward to
the bulk modification as a new method to enhance the bioactivity of polyurethanes.
 
قرارداد :

   نکته 1: سایت جامع مهندسی پزشکی و هسته علمی آن مخالف هر گونه استفاده غیر علمی از مقالات و پروژه های قرار داده شده در این قسمت است و مطالب فوق صرفاً جهت استفاده علمی در اختیار متقاضیان قرار داده می شود.

   نکته 2: مقالات فوق با رضایت کامل نویسنده مطلب قرار داده شده است و در اختیار سایت جامع مهندسی پزشکی می باشد.

   نکته 3 : استفاده نادرست از این مطالب تماماً متوجه متقاضی مقاله می باشد.

   نکته 4 : محتوای مطالب قرار داده شده به صورت فایل WORD در اختیار متقاضیان قرار داده می شود.

   نکته 5: جهت کسب اطلاعات بیشتر(هزینه مقالات و نحوه تهیه آنها) با ايميل زير مكاتبه نماييد:


info.dezmed@gmail.com

یا با این شماره تماس حاصل فرمایید :
09163464494

استفاده از SBF در پیش بینی زیست فعالیتهای زنده استخوانی چه اندازه مفید است؟
  ----------------------
استفاده از SBF در پیش بینی زیست فعالیتهای زنده استخوانی چه اندازه مفید است؟

تعداد صفحات: 21
استفاده از SBF در پیش بینی زیست فعالیتهای زنده استخوانی چه اندازه مفید است؟

چكيده:

توانايي اتصال به استخوان برای يك ماده اغلب توسط آزمودن توانايي آپاتيت براي شكل گرفتن بر روي آن ماده
در يك سيال شبيه سازي شده بدن (SBF )با توزیع يوني تقريبا برابر با پلاسماي خون انسان ،ارزیابی میشود.به
هر حال ارزش این روش برای ارزیابی توانایی جوش دادن استخوان هنوز به طور سیستماتیک مشخص نشده
است.در اینجا،تاریخچه ی SBF،ارتباط توانایی آپاتیت برای شکل گرفتن بر روی مواد مختلف در SBF(سیال
همانند سازی شده) با فعالیت های مرتبط  زیستی استخوان ،و مثال هایی از گسترش مواد زیست فعال
جدید بر پایه ی شکل گیری روی آپاتیت در(SBF) مورد نقد وبررسی قرار گرفته اند.در پایان استنتاج شده که
آزمایش  شکل گیری آپاتیت روی یک ماده در SBF در پیشگویی فعالیتهای زیستی زنده استخوانی یک ماده
کاربرد دارد ودر تعدادی از حیوانات به کار برده شده و مدت زمان آزمایش در این حیوانات به طور قابل توجهی
کاهش پیدا کرده است.

.
Magnetic Resonance Imaging, Functional

How useful is SBF in predicting in vivo bone bioactivity?

Abstract
The bone-bonding ability of a material is often evaluated by examining the ability of apatite to form
on its surface in a simulated body fluid (SBF) with ion concentrations nearly equal to those of human
blood plasma. However, the validity of this method for evaluating bone-bonding ability has not been
assessed systematically. Here, the history of SBF, correlation of the ability of apatite to form on
various materials in SBF with their in vivo bone bioactivities, and some examples of the development
of novel bioactive materials based on apatite formation in SBF are reviewed. It was concluded that
examination of apatite formation on a material in SBF is useful for predicting the in vivo bone
bioactivity of a material, and the number of animals used in and the duration of animal experiments
can be reduced remarkably by using this method.
 
قرارداد :

   نکته 1: سایت جامع مهندسی پزشکی و هسته علمی آن مخالف هر گونه استفاده غیر علمی از مقالات و پروژه های قرار داده شده در این قسمت است و مطالب فوق صرفاً جهت استفاده علمی در اختیار متقاضیان قرار داده می شود.

   نکته 2: مقالات فوق با رضایت کامل نویسنده مطلب قرار داده شده است و در اختیار سایت جامع مهندسی پزشکی می باشد.

   نکته 3 : استفاده نادرست از این مطالب تماماً متوجه متقاضی مقاله می باشد.

   نکته 4 : محتوای مطالب قرار داده شده به صورت فایل WORD در اختیار متقاضیان قرار داده می شود.

   نکته 5: جهت کسب اطلاعات بیشتر(هزینه مقالات و نحوه تهیه آنها) با ايميل زير مكاتبه نماييد:


info.dezmed@gmail.com

یا با این شماره تماس حاصل فرمایید :
09163464494

پردازش تصویر
  ----------------------
پردازش تصویر
تعداد صفحات: 29
پردازش تصویر

3.1 مسائل متناظر

3.1.1 مفهوم و تعریف

بعد از دادن ورودی تصاویر افزایش یافتند، کار بعدی ما استفاده از این تصاویر برای بازسازی تصویر سه بعدی
است. این امر هنوز یک عمل اساسی و بسیار مهم از دید کامپیوتر بوده و در طول دهه های اخیر به طور
گسترده ای مورد مطالعه قرار گرفته است. در حال حاضر، دو شیوه برای انجام این کار وجود دارند.


اولین روش رابطه بین نقاط شیء سه بعدی و تصاویر (پرتوافکنی) دوبعدی شان را از طریق فرایند تنظیم دوربین
بازیابی می کند. وابسته به سیستم، فرایند تنظیم دوربین می تواند تنها یک ماتریس تبدیل، ماتریس
پارامترهای اصلی و فرعی یا دیگر پارامترها را برای تصحیح خطای عدسی دوربین تحویل دهد.


یکبار سیستم تنظیم یا کالیبره می شود، مدل دوربین را می توان هم برای تخمین تصویر (یا پرتوافکنی) دو
بعدی یک نقطه شیء و هم برای محاسبه اشعه نوری سه بعدی از یک نقطه تصویر دو بعدی داده شده
استفاده کرد. بنابراین، جهت محاسبه وضعیت سه بعدی یک نقطه شیء  (یا شیء نقطه ای) توسط میانگین
traingulation (مثلث بندی)، حداقل دو اشعه نوری مورد نیاز هستند. شیوه های کالیبراسیون قبلی برای
سیستم ثابت به خوبی اجرا می شوند چون تنظیمات دوربین تغییر نمی یافتند ولی در سیستمهای اکتیو
کاربردی و عملی نیستند چون ویژگیهای نوری و هندسی دوربینها ممکن است به صورت دینامیک (متغیر با
زمان) وابسته به صحنه تصویر برداری و حرکت دوربین تغییر یابند.

Image processing

3.1 Correspondence problem

3.1.1 Context and definition

After input images are enhanced, our next task is to use these images to reconstruct the 3D scene.
This is a very basic, yet crucial task of computer vision and it has been widely studied during the last
decades. At present, there are two approaches to accomplish this task.

The first approach recovers the relation between 3D object points and their 2D projections on the
image plane through the process of camera calibration. Depending on the system, camera calibration process can return just a single transformation matrix, matrices of intrinsic and extrinsic parameters
or some other parameters to correct the lens distortion. Once the system is calibrated, the camera
model can be used either to estimate the 2D projection of an object point or to compute the 3D
optical ray passing through a given 2D image point. Therefore, in order to compute the 3D position
of an object point by means of triangulation, at least two optical rays are needed. Previous

 
قرارداد :

   نکته 1: سایت جامع مهندسی پزشکی و هسته علمی آن مخالف هر گونه استفاده غیر علمی از مقالات و پروژه های قرار داده شده در این قسمت است و مطالب فوق صرفاً جهت استفاده علمی در اختیار متقاضیان قرار داده می شود.

   نکته 2: مقالات فوق با رضایت کامل نویسنده مطلب قرار داده شده است و در اختیار سایت جامع مهندسی پزشکی می باشد.

   نکته 3 : استفاده نادرست از این مطالب تماماً متوجه متقاضی مقاله می باشد.

   نکته 4 : محتوای مطالب قرار داده شده به صورت فایل WORD در اختیار متقاضیان قرار داده می شود.

   نکته 5: جهت کسب اطلاعات بیشتر(هزینه مقالات و نحوه تهیه آنها) با ايميل زير مكاتبه نماييد:


info.dezmed@gmail.com

یا با این شماره تماس حاصل فرمایید :
09163464494

سیستم توانبخشی فیزیکی مبتنی بر شتاب سنج
  ----------------------
سیستم توانبخشی فیزیکی مبتنی بر شتاب سنج


تعداد صفحات: 12
سیستم توانبخشی فیزیکی مبتنی بر شتاب سنج

چکیده

این مقاله یک سیستم مانیتورینگ توانبخشی فیزیکی پرتابل ، عمل کننده براساس شبکه ای از سنسورهای
هوشمند را ارائه میکند.

بطور معمول توانبخشی در بیمارستان و تحت نظارت افراد ذی صلاح صورت میگیرد.با این حال ، با بکارگیری
مانیتورینگ پرتابل که به بیمار اجازه میدهد توانبخشی به کمک کامپیوتر را در خانه انجام دهد  ، بطور قابل
توجهی نتایج بهتری بدست آمده است.نسل جدید دستیارهای دیجیتال شخصی (PDA) مانند Compaq Ipaq
با ارائه قدرت پردازشی بالا ، واسط کاربری گرافیکی مناسب و حافظه ثانویه براساس فلش فشرده ، برای
واحد مانیتورینگ پرتابل ابزاری کاملا مناسب هستند.سنسورها روی اعضا قرار داده می شوند تا با بکارگیری
شتاب سنج های 2 محوره ی MEMS ، حرکات را آنالیز کنند.سیستم ، دوره و نیروی سنسورها را مانیتور
میکند . داده های فیزیولوژیکی وابسته را به صورت بلادرنگ (real time) روی PDA نشان میدهد و داده های در
جریان روی فلش فشرده ، ذخیره و بایگانی می شوند.

متخصص بر پیشرفت های مداوم نظارت میکند و مقادیرجدیدی برای مدهای توانبخشی مطلوب ، آستانه هایی
برای نیرو  ،طول دوره های مراحل و .. تنظیم میکند.زمانیکه آستانه های از پیش تعیین شده مورد تخطی واقع
شوند سیستم اخطارهای بلادرنگی ایجاد میکند .

 ما سیستمی برای توانبخشی جایگزینی زانو و هیپ بعلاوه توانبخشی فیزیکی عمومی ایجاد نموده ایم.از
دیگر کاربردهای امکان پذیر برای این سیستم میتوان به توانبخشی بیماران دچار حمله قلبی و سکته مغزی
اشاره نمود.
قرارداد :

   نکته 1: سایت جامع مهندسی پزشکی و هسته علمی آن مخالف هر گونه استفاده غیر علمی از مقالات و پروژه های قرار داده شده در این قسمت است و مطالب فوق صرفاً جهت استفاده علمی در اختیار متقاضیان قرار داده می شود.

   نکته 2: مقالات فوق با رضایت کامل نویسنده مطلب قرار داده شده است و در اختیار سایت جامع مهندسی پزشکی می باشد.

   نکته 3 : استفاده نادرست از این مطالب تماماً متوجه متقاضی مقاله می باشد.

   نکته 4 : محتوای مطالب قرار داده شده به صورت فایل WORD در اختیار متقاضیان قرار داده می شود.

   نکته 5: جهت کسب اطلاعات بیشتر(هزینه مقالات و نحوه تهیه آنها) با ايميل زير مكاتبه نماييد:


info.dezmed@gmail.com

یا با این شماره تماس حاصل فرمایید :
09163464494

حذف تداخل ECG از ثبت EEG در حیوانات کوچک با استفاده از روش آنالیز مولفه مستقل
  ----------------------
حذف تداخل  ECG از ثبت EEG در حیوانات کوچک با استفاده از روش آنالیز مولفه
مستقل


تعداد صفحات: 23
حذف تداخل  ECG از ثبت EEG در حیوانات کوچک با استفاده از روش آنالیز مولفه مستقل

چکیده:

در آزمایش های مشتمل بر حیوانات کوچک ،سیگنال الکتروانسفالوگرام EEG)) درهنگام آسیب دیدگی شدید
ثبت می شود و همراه با آن  برای نمایش دادن احیاء ، حضور ECG قوی است. بنابراین حذف اختلال ECG از
EEG برای آنالیز پیشرفته EEGکوانتیزه(qEEG)، کاملاً لازم است.

ما در این مقاله استفاده از تحلیل مولفه مستقل(ICA) را برای تضعیف موثر تداخل ECG از ثبت EEGدر هنگام
فعالیت طبیعی،خفگی (asphyxia)وریکاوری بعد از خفگی تحقق می بخشیم.

دو کانال EEGمربوط به پنج موش آزمایشگاهی( rats) به مدت 2 ساعت به طور پیوسته مورد ثبت وضبط قرار
گرفتند.ثبت همزمان از یک کانال ECGنیز صورت پذیرفت. دوره های(epochs)4 ثانیه و1دقیقه از  baseline،
خفگی و ریکاوری(هر 10 دقیقه) و مولفه های مستقل آنها انتخاب شد و طیف های توان محاسبه گردید.
بهبودی در طیف توان نرمالیزه EEGکه برای همه حیوانات بدست می آید     7.71±3.36 db در سومین دقیقه
ریکاوری بود و تا   1.15±0.60 db در شصت وسومین دقیقه افت پیدا کرد. کاربردICA  بویژه هنگامی مفید واقع
شده است که توان EEGکم باشد،از قبیل آنچه که درهنگام آسیب دیدگی hypoxic- asphyxic مغزی زود
هنگام مشاهده می شود.این روش همچنین در شرایطی که نمایش دقیق توان و محتوای فرکانسی سیگنال
EEGمورد نیاز می باشد،مفید است.

.
Removal of ECG interference from the EEG recordings in small animals using
independent component analysis
Abstract

In experiments involving small animals, the electroencephalogram (EEG) recorded during severe
injury and accompanying resuscitation exhibit the strong presence of electrocardiogram (ECG). For
improved quantitative EEG (qEEG) analysis, it is therefore imperative to remove ECG interference
from EEG. In this paper, we validate the use of independent component analysis (ICA) to effectively
suppress the interference of ECG from EEG recordings during normal activity, asphyxia and recovery
following asphyxia. Two channels of EEG from five rats were recorded continuously for 2 h.
Simultaneous recording of one channel ECG was also made. Epochs of 4 s and 1 min were selected
from baseline, asphyxia and recovery (every 10 min) and their independent components and power
spectra were calculated. The improvement in normalized power spectrum of EEG obtained for all
animals was 7.71_3.63 db at the 3rd minute of recovery and dropped to 1.15_0.60 db at 63rd
minute. The application of ICA has been particularly useful when the power of EEG is low, such as
that observed during early brain hypoxic–asphyxic injury. The method is also useful in situations
where accurate indications of EEG signal power and frequency content are needed.

© 2001 Elsevier Science B.V. All rights reserved. 
قرارداد :

   نکته 1: سایت جامع مهندسی پزشکی و هسته علمی آن مخالف هر گونه استفاده غیر علمی از مقالات و پروژه های قرار داده شده در این قسمت است و مطالب فوق صرفاً جهت استفاده علمی در اختیار متقاضیان قرار داده می شود.

   نکته 2: مقالات فوق با رضایت کامل نویسنده مطلب قرار داده شده است و در اختیار سایت جامع مهندسی پزشکی می باشد.

   نکته 3 : استفاده نادرست از این مطالب تماماً متوجه متقاضی مقاله می باشد.

   نکته 4 : محتوای مطالب قرار داده شده به صورت فایل WORD در اختیار متقاضیان قرار داده می شود.

   نکته 5: جهت کسب اطلاعات بیشتر(هزینه مقالات و نحوه تهیه آنها) با ايميل زير مكاتبه نماييد:


info.dezmed@gmail.com

یا با این شماره تماس حاصل فرمایید :
09163464494

برو به صفحه  1 2 3 4 [5] 6