· صفحه اصلي
پروژه تاثیر میدان مغناطیسی بر سلول

پروژه تاثیر میدان مغناطیسی بر سلول

تعداد صفحه : 90


فهرست مطالب
عنوان                                                                                                             صفحه
بخش اول- ویژگی‌های دی‌الکتریکی بافت‌ها1
1-1 تعاریف و پدیده‌های اساسی2
1-2 ویژگی‌های بافت زنده در مقابل بافت مصنوعی5
1-3 ضرایب حرارتی10
1-4 اطلاعات دی‌الکتریک: جدول بندی شده10
بخش دوم- میدان‌های مغناطیسی فرکانس پایین: اثرات دوزیمتری، بافت سلولی و حیوانی13
2-1 مقدمه14
2-2 فعل و انفعالات فیزیکی-دوزیمتری15
2-3 اثرات بیولوژیکی20
2-4 نتیجه‌گیری23
بخش سوم- کاربردهای درمانی میدان‌های مغناطیسی سینوسی و پالس الکتریکی فرکانس پایین25
3-1 ترمیم استخوان و مفصل با PEMF و دیگر سیگنال‌ها28
3-2 ترمیم بافت نرم و بازسازی عصب40
3-3 نتایج استفاده از این میدان‌ها در درمان بیماری‌ها42
3-4 مکانیزم فعل و انفعالات میدان-بافت46
بخش چهارم- اثرات بیولوژیک میدان‌های رادیوفرکانس (فرکانس بالا) و مایکرویو: نتایج آزمایشی در بافت زنده و در محیط آزمایشگاه51
4-1 بیولوژی بافت سلولی و مولکولی53
4-2 تولید مثل، رشد و پیشرفت54
4-3 اثرات روی سیستم اعصاب55
4-4 اثرات حرکتی (رفتاری)56
4-5 اثرات بر روی سیستم‌های قلبی عروقی و سلول‌های خونی57
4-6 اثرات شنوایی و بینایی58
4-7 نتیجه‌گیری58
بخش پنجم- Hyperthermia فرکانس بالا (فرکانس رادیویی) در درمان سرطان59
5-1 مقدمه60
5-2 روش‌های گرمایش EM61
5-3 نتیجه‌گیری69
بخش ششم- الکتروپوریشن (Electroporation) سلول‌ها و بافت‌ها70
6-1 مقدمه71
6-2 موانع بیولوژیکی لیپیدی72
6-3 کاهش مانع غشا برای انتقال73
6-4 اساس الکتروپوریشن76
6-5 انتقال مولکولی82
6-6 کاربردهای الکتروپوریشن آزمایشگاهی (در محیط مصنوعی)83
6-7 کاربردهای الکتروپوریشن در بافت زنده (در بدن موجود زنده)84
منابع و مآخذ88
----------------------

 چکیده :

....


----------------------

قرارداد :

   نکته 1: سایت جامع مهندسی پزشکی و هسته علمی آن مخالف هر گونه استفاده غیر علمی از مقالات و پروژه های قرار داده شده در این قسمت است و مطالب فوق صرفاً جهت استفاده علمی در اختیار متقاضیان قرار داده می شود.

   نکته 2: مقالات فوق با رضایت کامل نویسنده مطلب قرار داده شده است و در اختیار سایت جامع مهندسی پزشکی می باشد.

   نکته 3 : استفاده نادرست از این مطالب تماماً متوجه متقاضی مقاله می باشد.

   نکته 4 : محتوای مطالب قرار داده شده به صورت فایل WORD در اختیار متقاضیان قرار داده می شود.

   نکته 5: جهت کسب اطلاعات بیشتر(هزینه مقالات و نحوه تهیه آنها) با ايميل زير مكاتبه نماييد:


info.dezmed@gmail.com

یا با این شماره تماس حاصل فرمایید :
09163464494
 
 

برو به صفحه  1 2 3 ... 70 [71] 72 73