· صفحه اصلي
معرفي VEP و نحوه استخراج آن
معرفي VEP و نحوه استخراج آن

تعداد صفحات : 50 صفحه


فهرست مطالب   

مقدمه
سلول ها منشا پتانسیل های برانگیخته
معرفی پتانسیل برانگیختهی بصری
نحوهی بدست آوردن سیگنالهای برانگیختهی بصری
           4.1  متوسط گیری از سیگنال های EEG
            4.2  روش آزمایشگاهی
        4.2.1 روش flash
             4.2.2  روش pattern reversal
              4.2.2.1  نحوه ی گرفتن تست از بیمار
  4.2.2.2  محل قرار گیری الکترودها
نحوه ی استخراج سیگنال بر انگیخته ی بصری
  5.1  متوسط گیری
  5.2  استفاده از فیلترها
       5.2.1  فیلتر یک بعدی
      5.2.2  فیلتر FMH
      5.2.3  فیلتر دو بعدی
شکل سیگنال برانگیخته ی بصری و مولفه های آن
      6.1  معرفی مولفه ها      
        6.2  بررسی مولفه یp100
7- عوامل موثر بر مولفه یp100
   7.1  روشنايي (Pattern luminance)
    7.2 وضوح (Contrast)
    7.3  رنگ (color))
    7.4 اندازه ی خانه ی شطرنجی (check size)
   7.5   سرعت تحریک (reversal frequency)
   7.6  سن  (age)
  7.7 جنسیت (gender)
  7.8 حرکت چشم (eye movement)
8- فهرست منابع و مراجعفهرست شکلها و نمودارها
1- سلول منشا پتانسیل استراحت و پتانسیل عمل
2- پتانسیل استراحت و پتانسیل عمل
3- occipital cortex  مغز بعنوان محل تولید سیگنال VEP
4- عمل متوسط گیری از سیگنالهای EEG برای بدست اوردن سیگنال VEP
5- سیگنال flash VEP
6- صفحه شطرنجی ابزار لازم برای گرفتن سیگنال VEP به روش pattern reversal
7- بلوک دیاگرام سیستم گرفتن سیگنال VEP به روش pattern reversal
8- محل قرار گیری الکترودها بر روی سر بیمار
9- مدار الکتریکی الکترودها
10- پاسخ فرکانسی فیلتر یک بعدی
11- بلوک دیاگرام فیلتر یک بعدی
12- سیگنال VEP قبل از اعمال فیلتر FMH(شکل 1)
13- بلوک دیاگرام فیلتر FMH
14- سیگنال VEP بعد از اعمال فیلتر FMH(شکل 2)
15- روش عملکرد فیلتر دو بعدی بر روی سیگنالهای VEP ورودی
16- سیگنال VEP حاصل از روش pattern reversal
17- مشخصه های معرف latency  برای مولفه p100
18- تاثیر luminance  بر روی مولفه p100
19- تاثیر check size بر روی مولفه p100
20- جدول تاثیر check size بر روی مولفه p100
21- سیگنال steady-state VEP
 
 1- مقدمه
سيگنالهاي بيولوژيکي که منشا سلولي دارند مبناي تشخيص بسياري ازبيماريهاو ناهمگونيها در بدن انسان مي باشندازان جمله ميتوان به
سيگنالهاي مغزي وسيگنالهاي قلبي اشاره نمود. سيگنالهاي (پتانسيلهاي) برانگيخته هم که جزء سيگنالهاي مغزي محسوب ميشوند طبق گفته بالا سيگنالهاي تشخيصي مهمي به شمار مي ايند.
در این پروژه حاضر سعي شده است مطالبي در مورد پتانسيلهاي برانگيخته بخصوص پتانسيلهاي بر انگيخته بصري  ارائه گردد.
همچنين برخي از روشهاي استخراج اين سيگنالها از ميان سيگنالهاي الوده به نويز نيز بحث خواهد شد.

اميد است مطالب حاضر بتواند کمکي هر چند مختصر به افرادي که مايل به تحقيق در اين زمينه هستند باشد.
قرارداد :

   نکته 1: سایت جامع مهندسی پزشکی و هسته علمی آن مخالف هر گونه استفاده غیر علمی از مقالات و پروژه های قرار داده شده در این قسمت است و مطالب فوق صرفاً جهت استفاده علمی در اختیار متقاضیان قرار داده می شود.

   نکته 2: مقالات فوق با رضایت کامل نویسنده مطلب قرار داده شده است و در اختیار سایت جامع مهندسی پزشکی می باشد.

   نکته 3 : استفاده نادرست از این مطالب تماماً متوجه متقاضی مقاله می باشد.

   نکته 4 : محتوای مطالب قرار داده شده به صورت فایل WORD در اختیار متقاضیان قرار داده می شود.

   نکته 5: جهت کسب اطلاعات بیشتر(هزینه مقالات و نحوه تهیه آنها) با ايميل زير مكاتبه نماييد:


info.dezmed@gmail.com

یا با این شماره تماس حاصل فرمایید :
09163464494


[html] [sanitised][sanitised]