· صفحه اصلي
مدلسازی عضلات مفصل زانو در حین فاز سوینگ راه رفتن – یک روش دینامیک پیش رو با استفاده از سیمولینک / متلب
  ----------------------
مدلسازی عضلات مفصل زانو در حین فاز سوینگ راه رفتن – یک روش دینامیک پیش
رو با استفاده از سیمولینک / متلبتعداد صفحات: 31

مدلسازی عضلات مفصل زانو در حین فاز سوینگ راه رفتن – یک روش دینامیک پیش رو با استفاده
از سیمولینک / متلب

چکیده

تحقیق حاضر عمدتاً به پیشگویی هشت نیروی اصلی (هم اکتیو و هم پسیو) سیستم محرک عضله - تاندون
صلیبی مفصل زانو طی حرکت چرخشی در دوچرخه سواری می پردازد. مدل مفصل زانو تنها به حرکت در
سطح ساژیتال محدود و ساده شده است. این مدل تا حد زیادی با محاسبات ریاضی ساخته شده و با
استفاده از اجرای بالای محاسباتی و ابزار برنامه نویسی، MATLAB، به همراه Simulink شبیه سازی
می‌شود. هشت عضله – عضلات دو سر استخوان کوتاه ران (BFSH)، سه سر Vasti (VL، VM و VI)، عضله
راست فمورال (RF) و عضلات عقب ران (BFLH، semiM و semiT)- که هر یک بعنوان یک مجموعه دو عنصری، با
پارامتر مستقل بزرگ، به صورت سری با تاندون، که به همراه یک رابطه فشار-کشش شناخته شده کشسان
فرض می‌شود، مدل شده‌اند. رفتار مکانیکی عضله بوسیله یک عنصر قابل انقباض متراکم که ویژگی فعال نیرو-
طول از مجموعه‌های عضله را مدل میکند، و یک عنصر کشسانی موازی که ویژگیهای پسیو آن را مدل میکند،
توصیف می شود.
Modeling of knee joint muscles during the swing phase of gait–a forward dynamics
approach using MATLAB / Simulink
Abstract
The present study primarily aims to predict the force (both active and passive) of eight main muscle–
tendon actuators crossing the knee joint during the swing cycle. The knee-joint model was restricted
and simplified to motion in the sagittal plane only. It was largely built in mathematical notation and
was simulated using a high-performance computing and programming tool, MATLAB, along with
Simulink. The eight muscles––Biceps Femoris Short Head (BFSH), three heads of Vasti (VL, VM and
VI), Rectus Femoris (RF) and the Hamstrings (BFLH, SemiM and SemiT) were each modelled as a
two-element, lumped-parameter entity, in series with tendon, which was assumed to be elastic with
a known stress–strain relationship. The mechanical behaviour of muscle was described by a Hill-type
contractile element which models the active force–length characteristic of muscle fascicles, and a
parallel-elastic element which models its passive properties.

 
قرارداد :

   نکته 1: سایت جامع مهندسی پزشکی و هسته علمی آن مخالف هر گونه استفاده غیر علمی از مقالات و پروژه های قرار داده شده در این قسمت است و مطالب فوق صرفاً جهت استفاده علمی در اختیار متقاضیان قرار داده می شود.

   نکته 2: مقالات فوق با رضایت کامل نویسنده مطلب قرار داده شده است و در اختیار سایت جامع مهندسی پزشکی می باشد.

   نکته 3 : استفاده نادرست از این مطالب تماماً متوجه متقاضی مقاله می باشد.

   نکته 4 : محتوای مطالب قرار داده شده به صورت فایل WORD در اختیار متقاضیان قرار داده می شود.

   نکته 5: جهت کسب اطلاعات بیشتر(هزینه مقالات و نحوه تهیه آنها) با ايميل زير مكاتبه نماييد:


info.dezmed@gmail.com

یا با این شماره تماس حاصل فرمایید :
09163464494