· صفحه اصلي
گزارش کارآموزی سيستم هاى مخابراتى در استان خوزستانگزارش کارآموزی سيستم هاى مخابراتى در استان خوزستان

تعداد صفحه : 60


فهرست :
فصل اول : آشنايي کلي با مکان کارآموزي
-- تاريخچه سيستمهاى مخابراتى دراستان خوزستان

-- شرح مختصرى ازمكان كارآموزى

-- معرفى واحد طراحى
-- تاريخچه اى درباره مخابراتفصل دوم : نحوه شماره گيرى
-- نوع وتعداد شماره هافصل سوم : نحوه برقراري ارتباط ونوع ارتباط مراكزبا يكديگر
--  تعريفLink
--  مراكز ترانزيت
--  مركز pc
--  مراحل ارتباط از سويچ به خانهفصل چهارم  : معرفي اصطلاحات وبخشهاي موجود درمراكزتلفن
--  M.D.F
-- خرابي تلفن
-- سالن دستگاه آنالوگ
-- سالن دستگاه ديجيتال
-- روشهاي تبديل سيگنال آ نالوگ به ديجيتال
-- سالن P.C.M
-- BNDS
-- فيبرنوري
-- منابع تغذيه
-- ماژول
-- LTF
-- HOELER TONE
-- HOTLINE
-- PARKING
-- RING BACK TONE
-- Load sharing
-- duplication
 
فصل پنجم : معرفي سويچ وانواع آن
-- انواع سويچ هاى موجود
-- بررسي سويچ هاي كم ظرفيت
-- وظيفه سويچ
-- كارتهاي موجود درshelf ها
-- بررسي سويچ هاي پرظرفيت
-- بررسي انواع سويچهاي داخلي 
-- آشنايي با سويچ داخلي مخابرات
-- انواع مراکزفصل ششم : نحوه برقراري مکالمه درسويچ
-- نحوه برقراري ارتباط دومشترک هم مرکزفصل هفتم :  سيگنالينگ
-- سيگنالينگ
-- نحوه برقراري ارتباط ازنظرسيگنالينگ 
-- دياگرام سيگنالينگ


----------------------
 
چکیده :


مقدمه
قرارداد :

   نکته 1: سایت جامع مهندسی پزشکی و هسته علمی آن مخالف هر گونه استفاده غیر علمی از مقالات و پروژه های قرار داده شده در این قسمت است و مطالب فوق صرفاً جهت استفاده علمی در اختیار متقاضیان قرار داده می شود.

   نکته 2: مقالات فوق با رضایت کامل نویسنده مطلب قرار داده شده است و در اختیار سایت جامع مهندسی پزشکی می باشد.

   نکته 3 : استفاده نادرست از این مطالب تماماً متوجه متقاضی مقاله می باشد.

   نکته 4 : محتوای مطالب قرار داده شده به صورت فایل WORD در اختیار متقاضیان قرار داده می شود.

   نکته 5: جهت کسب اطلاعات بیشتر(هزینه مقالات و نحوه تهیه آنها) با ايميل زير مكاتبه نماييد:


info.dezmed@gmail.com

یا با این شماره تماس حاصل فرمایید :
09163464494
 
 
امروزه  كاربرد  مخابرات  در زمينه هاى  مختلف  اقتصاد ,  سياسى  , نظامى , فرهنگى و اجتماعى وايجاد
تسهيلات لازم  در امر مديريت  بر همگان آشكار است .
جاى ترديد نيست  كه  صنعت مخابرات  مى رود تا پيچيدگى  وظايف  و مسئوليت هاى مربوط به مديريت را به
حداقل ممكن برساند وبه سادگى , قابل  اثبات  است  كه هر فعاليتى  كه  براى  ساخت  ارگان هاى  جامعه
وتحول زيربنايى ساختار آن , بدون توجه وافر به توسعه يافت شبكه هاى ارتباطى بيهوده است .
تاريخچه سيستم هاى مخابراتى در استان خوزستان :
مخابرات خوزستان در سال1303 با چند خط تلگراف فعاليت خود را شروع نمود . آغاز حركت  و شروع  فعاليت
هاى  تلفنى  مخابرات  در خوزستان   در سال  1332  انجام گرفت . در اين سال در شهر اهواز   700  شماره 
تلفن  مغناطيسى داير بود كه تمامى اين 700  شماره در خيابان نظامى  معروف به  مرغ فروشان به صورت
اجاره  مشغول به كار بودند كه بعد ها اين تعداد تا  930  شماره افزايش يافت .


----------------------