· صفحه اصلي
آموزش فناوري نانوآموزش
فناوري نانو
 
100 صفحهفهرست مطالبخلاصه
مقدمه
حركت جهاني به سمت فناوري نانو
سرمايه گذاري دولتها در فناوري نانو
انگيزهاي ايجاد دوره هاي آموزشي فناوري نانو
ماهيت آموزش فناوري نانو
برنامة تحصيلي فناوري نانو
شيوه آموزش
آموزش فني1
وضعيت فعلي آموزش فناوري نانو در جهان
وضعيت فعلي آموزش فناوري نانو در ايران
نتيجه گيري
نمونه هايي از آموزش فناوري نانو در مقطع كارشناسي
دانشگاه فليندرز
دانشگاه تكنولوژي سيدني
دانشگاه نيوساوت ولز
نمونه هايي از آموزش فناوري نانو در مقطع كارشناسي ارشد
دانشگاه رايس
Jagiellonian.... دانشگاه

 نمونه هايي از آموزش فناوري نانو در مقطع دكترا
دانشگاه واشنگتن
نمونه هايي از ايجاد درس فناوري نانو
مهندسي شيمي دانشگاه Kungpook كره.جنوبي
بنياد تحقيقاتي در ميكروتكنولوژي سويس
. دانشكده فيزيك دانشگاه صنعتي شريف
منابع

 ليست جداول
جدول ( 1) : اطلاعات مربوط به آموزش فناوري نانو بر اساس بانك اطلاعاتي سايت nanostudent.com
جدول ( 2) : اطلاعات مربوط به آموزش فناوري نانو بر اساس گزارش نانوفروم
جدول ( 3) : برخي از دانشگاهها در دنيا كه اقدام به راه اندازي دوره هاي آموزشي فناوري نانو نموده اند.
جدول ( 4) : تعدادي از دانشگاههاي ايران كه دروس مربوط به فناوري نانو را ارائه مي دهند
ليست نمودارها
نمودار 1 : تعداد دوره ها و دروس كارشناسي ارائه شده در كشور هاي عضو اتحاديه اروپا
نمودار 2 : تعداد دوره ها و دروس مقطع تحصيلات تكميلي ارائه شده در كشور هاي عضو اتحاديه اروپا
نمودار 3 : تعداد دوره هاي كوتاه مدت ارائه شده در كشور هاي عضو اتحاديه اروپا
 
 
قرارداد :

   نکته 1: سایت جامع مهندسی پزشکی و هسته علمی آن مخالف هر گونه استفاده غیر علمی از مقالات و پروژه های قرار داده شده در این قسمت است و مطالب فوق صرفاً جهت استفاده علمی در اختیار متقاضیان قرار داده می شود.

   نکته 2: مقالات فوق با رضایت کامل نویسنده مطلب قرار داده شده است و در اختیار سایت جامع مهندسی پزشکی می باشد.

   نکته 3 : استفاده نادرست از این مطالب تماماً متوجه متقاضی مقاله می باشد.

   نکته 4 : جهت کسب اطلاعات بیشتر(هزینه مقالات و نحوه تهیه آنها) با ايميل زير مكاتبه نماييد:
  

info.dezmed@gmail.com

یا با این شماره تماس حاصل فرمایید :
09163464494