· صفحه اصلي

«دستگاه CT Scan»


تعداد صفحات: 65

فهرست مطالب

سی تی اسکن .........................................................................................................................................................3

تاریخچۀ سی تی اسکن.........................................................................................................................................4

سی تی اسکن چیست؟ .......................................................................................................................................5

سیر تحول و رشد سی تی اسکن ......................................................................................................................6

ساختمان و اجزای یک دستگاه سی تی اسکن ...............................................................................................7

آشکارسازها..............................................................................................................................................................19

تعداد و شکل آشکارسازها...................................................................................................................................22

نسل های سی تی اسکن....................................................................................................................................22

انواع اسکن ...........................................................................................................................................................30

اصول کار دستگاه سی تی اسکن.....................................................................................................................30

منابع و انواع نویزدر سی تی ............................................................................................................................33

چگونگی آماده شدن برای سی تی اسکن ....................................................................................................38

سی تی اسکن با اشعه الکترونی (EBCT).................................................................................................40

سی تی اسکن مولتی اسلایس........................................................................................................................43

شرایط پیرامون سی تی اسکن .....................................................................................................................45

مزایا و خطرات سی تی اسکن ......................................................................................................................47

سودمندی استفاده از سی تی اسکن...........................................................................................................48

 موارد استفاده از دستگاه CT Scan ......................................................................................................49

----------------------

قرارداد :

   نکته 1: سایت جامع مهندسی پزشکی و هسته علمی آن مخالف هر گونه استفاده غیر علمی از مقالات و پروژه های قرار داده شده در این قسمت است و مطالب فوق صرفاً جهت استفاده علمی در اختیار متقاضیان قرار داده می شود.

   نکته 2: مقالات فوق با رضایت کامل نویسنده مطلب قرار داده شده است و در اختیار سایت جامع مهندسی پزشکی می باشد.

   نکته 3 : استفاده نادرست از این مطالب تماماً متوجه متقاضی مقاله می باشد.

   نکته 4 : محتوای مطالب قرار داده شده به صورت فایل WORD در اختیار متقاضیان قرار داده می شود.

   نکته 5: جهت کسب اطلاعات بیشتر(هزینه مقالات و نحوه تهیه آنها) با ايميل زير مكاتبه نماييد:

info.dezmed@gmail.com

یا با این شماره تماس حاصل فرمایید :
09372134738