· صفحه اصلي
آمار امروز | آمار کلی | امار روزانه | آمار ماهانه | آمار مرورگر ها | آمار سیستم های عامل | آمار دامنه ها | وضوح/عمق رنگ صفحه نمایش | آمار مراجع | آمار عبارات مورد جستجو | آخرین بازدیدکنندگان |

آخرین بازدیدکنندگان Information
چهارشنبه 1 خرداد 1398 - 12:21:47 Host: 151-239-24-158.shatel.ir
مرورگر: Firefox v66.0
سیستم عامل: Windows NT
وضوح صفحه نمایش: 1600x900@24
مرجع بازدید کنندگان: https://www.google.com/
چهارشنبه 1 خرداد 1398 - 05:58:41 Host: 5.124.184.165
مرورگر: Safari v604.1
سیستم عامل: MacOS X
وضوح صفحه نمایش: 320x568@32
مرجع بازدید کنندگان: https://www.google.com/